Gå videre til innholdet

Butikkene en kjempefordel i møte med Amazon

Publisert: 31. august 2020

Koronakrisen og Amazons Norden-lansering gir «perfekt storm» for dagligvarer på nett. Forbrukerne kan glede seg.
Konsernsjef i StrongPoint, Jacob Tveraabak

Kronikk i Dagens Næringsliv, 31. August

Netthandel av dagligvarer har vært en livbøye en god stund for mange barnefamilier i Oslo. Tenk så fantastisk å få levert matvarer ved noen enkle tastetrykk på mobilen. Det er nesten vanskelig å skjønne hvordan vi klarte oss uten. Med koronapandemien er det mange flere som har fått opp øynene for handel av dagligvarer på nett både i Norge og utenfor våre landegrenser.

Rådgivningsselskapet Bain & Company anslår at pandemien har akselerert utviklingen for dagligvarer på nett opptil fem år frem i tid.

Her i Norge har Norstat gjennomført en undersøkelse angående dagligvarer på nett på oppdrag fra StrongPoint. Funnene vil bidra til å sette fart i netthandelen hos dagligvareaktørene og glede sluttforbrukerne i det ganske land.

For det første ser vi at lojaliteten til kundene av dagligvareaktørene på nett er svært høy, gitt at leveransen er tilfredsstillende. Fire av fem eksisterende dagligvarekunder på nett sier det er usannsynlig at de vil bytte nettbutikk. I motsetning til annen detaljhandel på nett, er frekvensen av dagligvarehandel på nett høy, nær én gang i uken. I tillegg innebærer dagligvarer på nett at man handler mange varer. En typisk netthandelskurv er tre til fem ganger så stor som i en gjennomsnittlig dagligvarekurv.

Disse karakteristika for dagligvarer på nett gjør at det er av stor verdi for hver kunde å få en individuelt tilpasset netthandelsbutikk, samtidig som de blir fortrolig med en gitt nettbutikks grensesnitt og brukeropplevelse. I sum gir dette en ekstremt høy lojalitet og understreker betydningen for en dagligvareaktør av å være tidlig ute med å tilby dagligvarer på nett.

For det andre viser undersøkelsen at den latente etterspørselen og betalingsvilligheten for dagligvarer handlet på nett er nesten like stor utenfor Stor-Oslo som i Oslo. For dagligvareaktører med et butikknettverk som strekker seg over hele vårt langstrakte land representerer dette en kjempefordel sammenlignet med rene netthandelsaktører. Heller enn å måtte etablere et plukksenter i et nytt geografisk område, kan de eksisterende dagligvarebutikkene benyttes som fremskutte logistikksentre.

Moderne plukkløsninger, både manuelle og robotiserte, såkalte Micro Fulfillment Centers i tilknytning til butikk, i kombinasjon med gode løsninger for den aller siste etappen frem til kundene, gjør hele logistikkprosessen svært effektiv.

Lav lønnsomhet av dagligvarer på nett har i lang tid vært brakt frem som et argument for hvorfor eksisterende aktører har vært tilbakeholdne med å satse tungt på netthandel. Relativ lav omsetning av dagligvarer på nett, sammenlignet med totalmarkedet på rundt 180 milliarder per år, har historisk gjort det vanskelig å tjene penger. Den voldsomt økte handelen av dagligvarer på nett de seneste månedene, i kombinasjon med funn fra vår undersøkelse bør sette virkelig fart i satsingen på dagligvarer på nett. Også utenfor Stor-Oslo.

Konsekvensen for de etablerte dagligvareaktørene av ikke å ha et netthandelstilbud, kan bli dramatiske. Gitt en fortsatt sterk vekst i dagligvarehandel på nett vil marginene i butikk settes under press. I enkelte geografiske områder vil dette presset kunne bli for stort for butikkenes levedyktighet.

Inntil videre spiser vi mer hjemme, som følge av hjemmekontor og færre restaurantbesøk. Samtidig er grensehandelen i praksis stengt. Det gjør at dagligvareaktørene opplever god vind i seilene. Men hva skjer den dagen kantinene åpner, restaurantene igjen kan glede seg over kunder, og ikke minst at Amazon gjør sin inntreden i det norske markedet? Først med bøker, elektronikk og andre handelsvarer, dernest med dagligvarer.

Sluttforbrukerne kan glede seg. Dagligvareaktørene må på banen. «Fortune favors the brave».