Pereiti prie turinio

UAB „New Vision“ kels darbuotojų kvalifikaciją

Publikuota: 31. gruodžio 2009

2010 m. sausio mėn. UAB „New Vision” pradeda vykdyti kvalifikacijos kėlimo mokymus savo darbuotojams. Įmonei skirtas ES finansavimas pagal Lietuvos 2007-2013 metų laikotarpio Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis”.

Programa, įgyvendinama nuo 2009 metų rugsėjo iki 2011 metų rugpjūčio mėnesio yra skirta darbuotojų kompetencijos ugdymui, kvalifikacijos kėlimui, siekiant palengvinti jų prisitaikymą prie naujovių įmonėje ir pokyčių informacinių technologijų rinkoje.

„Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis” projektu siekiama didinti darbuotojų ir įmonių prisitaikymą prie rinkos poreikių, skatinti gyventojų užimtumą ir dalyvavimą darbo rinkoje bei stiprinti socialinę aprėptį. Jam pasibaigus New Vision tikisi panaudoti specializuotas profesines žinias bei įgūdžius naujų produktų, paremtų naujausiomis technologijomis, kūrimui bei diegimui rinkoje.