Pereiti prie turinio

„New Vision Baltija“ pradeda įgyvendinti ISO vadybos sistemų projektą

Publikuota: 17. balandžio 2013

Š. m. vasario 6 d. UAB “New Vision Baltija” gavo paramą parengtam projektui „Vadybos sistemų, atitinkančių ISO 9001 ir ISO 2000-1 standartų reikalavimus, diegimas, siekiant padidinti eksportą ir įmonės konkurencingumą“.

Įmonei skirtas finansavimas pagal Lietuvos 2007-20013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ekonomikos augimo veiksmų programos priedo „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ priemonę.

Šiuo projektu siekiama padidinti įmonės darbo našumą, eksporto apimtis ir tarptautinį konkurencingumą. Greiti technologijų pokyčiai, technologinių sprendimų gausa reikalauja iš įmonės atitinkamo pasirengimo norint nuosekliai teikti aukštos kokybės IT paslaugas. Įdiegus vadybos sistemas, dėl pagerintų ir standartizuotų procesų, padidės efektyvumas, našumas, sumažės sąnaudos ir atsiras galimybė efektyviau panaudoti išteklius plečiant eksportą į Rusiją ir Suomiją. Tai užtikrins įmonės pridėtinės vertės ir tarptautinio konkurencingumo didėjimą.

Projekto įgyvendinimo pradžia – 2013 m. balandžio 1 d., projektas bus užbaigtas 2014 rugsėjo 30 d.