Pereiti prie turinio

Kavinėms – platesnis IT sistemų meniu (Sigita Migonytė, „Verslo žinios”)

Publikuota: 13. rugsėjo 2012

Kavinėms ir restoranams – geros naujienos. Šioms įmonėms skirtų IT sistemų rinkon spraudžiasi naujas žaidėjas – UAB „New Vision Baltija”. Aštrėjanti konkurencija – didesnis pasirinkimas klientams.

Statistikos duomenimis, resto­ranų, barų, valgyklų Lietuvoje pridygę apie 3.000. Iki šiol mai­tinimo tinklai, norėdami efek­tyviau valdyti verslą ir mažin­ti sąnaudas, galėjo naudotis 2 įmonių paslaugomis – šiam sektoriui skirtą programinę įrangą siūlė UAB „UCS Bal­tic” ir UAB „Straujos prekybos sistemos” (SPS).

Tačiau ateina ir trečias žai­dėjas – „New Vision Baltija” (NVB). „Iki tol dirbome su mažme­ninės prekybos rinka, mat ji plėtėsi sparčiau nei kavinių ir restoranų. Tačiau vis dau­giau žmonių renkasi valgyti ne namie, restoranai, kavinės sparčiai mezga tinklus. Jiems reikia verslo valdymo sistemų, taigi keliame koją į maitinimo tinklų rinką siūlydami jiems skirtą integruotą verslo val­dymo sistemą”, – sako Evaldas Budvilaitis, NVB generalinis direktorius.

NVB rinkai pritaikė ir pra­dės diegti Islandijos bendrovės „Landsteinar Strengur” pro­graminę įrangą. Islandų spren­dimai kuriami verslo valdymo sistemos „Microsoft Navision” platformai. Giedrius Čuprins­kas, NVB produkto vadovas, sako, kad vienam maitini­mo tinklui, turinčiam nuo 10 taškų, „LS Hospitality” siste­ma kainuotų 7.000-12.000 Lt.

„Mūsų sistemą lengva modi­fikuoti, papildyti naujomis funkcijomis. Šiandien visos maitinimo įstaigos yra „pririš­tos” prie 2 bendrovių, mat nuo­savybės teisę į programos kodą turi tik ta bendrovė, kuri kūrė programą. O mūsų „LS Hospita­lity” modulį gali aptarnauti bet kuri Lietuvos IT bendrovė, die­gianti „Navision” sprendimus, taigi klientas gali rinktis, su kuo jam geriau dirbti, jei kyla nesutarimų”, – teigia jis. Anot NVB, jų produktas skiriasi ir tuo, kad apima visus procesus – nuo padavėjų darbo automa­tizavimo, sandėlio apskaitos, iki centrinės kontoros finansų valdymo. „Tai patikimiau nei daug skirtingų sistemų, kurias reikia tarpusavyje sujungti”,- aiškina p. Čuprinskas. Pernai Baltijos šalyse NVB pasiekė 38,5 mln. Lt apyvartą – 28% didesnę nei 2004 m.

Per 3-5 metus NVB tikisi atsi­riekti 1/4 šios rinkos.Tačiau Vaidas Vilimas, kon­kurentės SPS rinkodaros vado­vas, netiki, jog tai pavyks. „Taip, dabar ši rinka spar­čiai plečiasi – kone kasdien ati­daromas naujas restoranas ar kavinė, bet jau kitąmet ji turė­tų stabilizuotis. Taigi naujų maitinimo įstaigų, kurios dar neturėtų šių sistemų, nebus daug”,- dėsto jis. Jis abejoja, ar klientai puls keisti jau turimas sistemas, mat jų poreikius patenkina ir dabartinės. SPS turi apie 250 klientų tarp maitinimo įstaigų. „Dar per 300 turi konkurentai, o iš viso tokių įstaigų Lietuvoje gal 600. Taigi rinka nedidelė, be to, į ją braunasi ir latviai, todėl naujo­kai turėtų labai gerai pasverti savo galimybės”, – įspėja jis.