Pereiti prie turinio

Kasos aparatų gamintojai, importuotojai ir aptarnautojai buriasi į asociaciją

Publikuota: 26. rugpjūčio 2014

Lietuvoje įsteigta kasos aparatus gaminančių, importuojančių ir aptarnaujančių įmonių asociacija, kuri suvienys šiame sektoriuje veikiančias įmones. Asociacijos nariai drauge sieks kurti ir diegti technologiškai ir teisiškai pažangius sprendimus bei gerąją praktiką, kuri būtų naudinga kasos aparatų gamintojams, naudotojams bei vartotojams. Ši asociacija įsteigta UAB „New Vision Baltija“, UAB „Universalios valdymo sistemos“ ir UAB „UCS Baltic“ iniciatyva. Asociacijos prezidentu tapo Mindaugas Kiela.

„Šiandienos Lietuvos kasos aparatų sektoriuje yra susidariusi situacija, kai technologinis progresas yra pažengęs gerokai toliau nei teisės aktai, reglamentuojantys kasos aparatų veiklą. Dėl to kyla poreikis šiuos procesus suvaldyti ir suderinti. Tai tapo itin aktualu artėjant euro įvedimui bei kasos aparatų modernizavimo procesui. Visos šios priežastys paskatino susivienyti šiame sektoriuje veikiančias ir konkuruojančias įmones ir bendrai dalyvauti asociacijos veikloje“, – sakė Kasos aparatus gaminančių, importuojančių ir aptarnaujančių įmonių asociacijos prezidentas Mindaugas Kiela.

Pasak M. Kielos, asociacijos nariais tapusios įmonės galės dalyvauti kuriant ir įgyvendinant kasos aparatų veiklą reglamentuojančius teisės aktus bei geriausią kasos aparatų aptarnavimo praktiką,  spręs iškylančias problemas. Narystė asociacijoje įmonėms padės geriau pasirengti artėjantiems sektoriaus pokyčiams, jos galės naudotis asociacijos sukaupta informacija, rinkos analizėmis, naujausiomis šios srities idėjomis bei teisinėmis paslaugomis.

„Asociacijos veiklos planuose numatyti darbai ir kasos aparatų aptarnavimo procesų optimizavimo sprendimai, kurie ženkliai palengvintų įmonių darbą bei mažintų veiklos kaštus. Kasos aparatų naudotojams tai užtikrins geresnį, sklandesnį aptarnavimą. Be to, sieksime, kad diegiami ir siūlomi sprendimai ne tik leistų optimizuoti darbą su kasos aparatais, bet ir prisidėtų prie šešėlinės ekonomikos mažinimo“, – sakė asociacijos prezidentas.

M. Kielos teigimu, steigiant asociaciją, buvo įvertinta įvairių kaimyninių šalių patirtis, kai nesant sektoriaus interesus vienijančio bei ginančio juridinio asmens, buvo priimti kasos aparatų modernizavimo teisės aktai, keliantys papildomų klausimų ir problemų. Dėl to kasos aparatus gaminančioms ir importuojančioms įmonėms tenka investuoti  nemenkas lėšas, pasitelkti didelius žmogiškuosius išteklius. Be to, kai kurie priimti teisės aktai sukūrė sąlygas šešėlinei ekonomikai plėtotis, o verslo ir valstybės patirtos įgyvendinimo išlaidos nedavė laukiamo rezultato – įplaukų į biudžetą padidėjimo. Teisės aktų įgyvendinimo sąnaudos, perkeltos ant vartotojų pečių, nulėmė kainų augimą.

„Asociacija sieks, kad Lietuvoje artėjantis kasos aparatų modernizavimo procesas būtų sklandus ir naudingas visiems – kasos aparatų gamintojams, jų naudotojams bei valstybei. Esame atviri ir kviečiame ne tik verslo įmones, bet ir valstybines institucijas aktyviai bendradarbiauti ir siekti visapusiškai naudingų sprendimų“, – sakė M. Kiela.

Tarp artimiausių prioritetinių asociacijos veiklos krypčių yra numatytas kasos aparatų panaudojimo sričių išplėtimas, nefiskalinių kasos aparatų tolesnio naudojimo uždraudimas, kasos aparatų įregistravimo/išregistravimo ir kitų pranešimų VMI teikimo procedūrų supaprastinimas, popierinių dokumentų perkėlimas į elektroninę erdvę, draudimas naudoti kasos aparatus, kurie po euro įvedimo ir toliau spausdins valiutos simbolį Lt (kaip pasenusių ir neatitinkančių keliamų euro įvedimo teisės aktų reikalavimų) ir kt.

Kasos aparatus gaminančių, importuojančių ir aptarnaujančių įmonių asociacijos duomenimis, šiuo metu Lietuvoje veikia apie 80 tūkst. kasos aparatų. Kasos aparatus importuojančių ir gaminančių įmonių šalyje yra apie 20, iš kurių 7 didžiausios ir aktyviausios jau tapo asociacijos narėmis.  Kasos aptarnavimo sektoriuje aktyviai dirba apie 60 įmonių.