Pereiti prie turinio

Laikas naujai įrangai? Į ką vertėtų atkreipti dėmesį

Publikuota: 6. lapkričio 2017

Domitės, kokios technologijos gali padaryti verslą produktyvesnį, bet nesate tikri, ką apims investicijos ir kokius rezultatus atneš? Šiame įraše pateikiame tris patarimus, ką turėtumėte apsvarstyti diegdami naujus sprendimus savo veikloje.

  1. Įranga ir darbo metodai

Įsigiję naują įrangą nesitikėkite, kad rezultatai automatiškai pradės augti. Įrangos svarba kartais gali būti antroje vietoje pagal įtaką rezultatams lyginant su taikomais darbo metodais. Paprastai, neįmanoma tinkamai naudoti naujos įrangos, neatnaujinus senų darbo metodų. Tas pats galioja ir atvirkštine tvarka – nauji darbo metodai reikalauja naujos įrangos. Apibrėždami aiškius tikslus, kokius procesus norite tobulinti, kartu nustatysite tikslus ir naujos įrangos diegimui. Kaip manote, kokia galima didžiausia įrangos teikiama nauda ir kokie pakeitimai reikalingi parduotuvėje, tam kad pasiektumėt sėkmę?

  1. Personalo mokymai

Atnaujinti darbo metodai bei naudojami nauji sprendimai reikalauja šviesti ir mokyti parduotuvės darbuotojus ir vadovus. Mokytis dirbti su nauja įranga ir tinkamai ją integruoti į darbo procesus pradžioje gali pasirodyti sudėtinga, tam prireiks laiko – įvaldyti ir apsiprasti. Darbuotojams vedami mokymai turėtų būti vykdomi kartu su sprendimo tiekėjais, taip pat turi būti įtrauktos visos suinteresuotos šalys – ne tik parduotuvės darbuotojai, bet ir tokie skyriai kaip IT ar finansų. Kaip išgauti didžiausią naudą iš pasitelkiamos įrangos, atsižvelgiant į jūsų veiklos specifiką? Kaip tai gali paveikti likusius verslo procesus? Su kokiais iššūkiais gali susidurti jūsų darbuotojai?

  1. Pirma išbandykite nedideliu mastu

Prieš masiškai diegiant naujus sprendimus visame, pavyzdžiui, tinkle, visų pirma rekomenduojame juos išbandyti nedideliu mastu, pavyzdžiui, vienoje pilotinėje parduotuvėje. Prieš pilotą turėtumėte apsibrėžti testinio periodo tikslus, pvz., „norime sumažinti nuostolius, gerinti aptarnavimo kokybę, kurti patrauklesnę darbo aplinką arba padidinti produktyvumą”. Testuokite įrangą bent du mėnesius, vertinkite pokyčius ir rezultatus ir matysite, ar pavyko pasiekti užsibrėžtus tikslus. Jau po kelių savaičių galite pastebėti pirmus požymius, kurie aspektai veikia geriau, o kurie prasčiau.

Apibendrinant: nemanykite, kad nauja įranga yra staigus problemos sprendimas. Naudingi pokyčiai reikalauja, kad būtų peržvelgti tiek esami darbo metodai, tiek ir procesai, o į patį procesą turėtų būti įtraukti tiek darbuotojai, tiek vadovybė.