Service till din butiksutrustning

StrongPoints rikstäckande nätverk av service och support står redo att leverera tjänster anpassade till just din butik.

Service till din butiksutrustning

En fungerande maskinpark är livsviktig

Med en rikstäckande servicekår finns vi alltid nära när du behöver hjälp. Varje servicetekniker har en servicebil utrustad med verktyg samt ett kund- och produktanpassat depålager av reservdelar för att stilleståndet skall bli så kort som möjligt. Huvudlagret för reservdelar är beläget i Göteborg-Mölndal, där även huvudkontoret ligger. Vi når samtliga leveranspunkter med reservdelar till dagen efter. Närheten till Landvetter flygplats gör att vi vid akuta behov kan leverera över hela Sverige inom några få timmar. Vi sköter din utrustning – Du får mer tid att vårda dina kunder.

Utbildning på dina produkter

Nyckeln för ett gott resultat är att ha rätt kunskap och utbildning på dina produkter. StrongPoint har egen personal med pedagogisk kompetens som kan genomföra utbildning med er när ni köper CashGuard, Vensafe eller DIGI-produkter från oss. De anställda får utbildning anpassad till de uppgifter de ställs inför. Rutiner skapas i samarbete med kunden, så att detta blir enkelt och förståeligt för alla parter. Detta leder till att butiken sparar tid och pengar på bättre rutiner och minskad problematik kring hanteringen av våra lösningar. Genom ökad kunskap om dina produkter kan du dra bättre nytta av dem, vårda dem bättre och dra bättre förtjänst av dem i många år.

Läs mer

Serviceavtal

För att få en optimal drift rekommenderar vi alla våra kunder att teckna ett serviceavtal.

Ditt formulär har sänts till oss!

FORTSÄTTA