Gå vidare till innehållet

StrongPoint är ISO-certifierade

Publicerat: 2. februari 2022

StrongPoint AB och StrongPoint E-com är certifierade enligt ISO 9001:2015 samt ISO 14001:2015. För oss är det viktigt att ta ett ansvar för såväl miljö som kvalitet i alla steg av vårt arbete, i kundrelationer och i vår leverans av såväl produkter som tjänster.

ISO 9001-certifieringen visar att vi genomgående utför ett kvalitativt arbete och att vi följer högt ställda kvalitetskrav i samtliga steg. Verksamhetsbeskrivningar, processer och rutiner är väl dokumenterad och säkerställer kvalitet i leveransen.

Vår ISO 14001-certifiering är väl så viktig och intygar att vi kontinuerligt utför ett miljöarbete som är kompetent, kommunicerat och dokumenterat. Det är också ett kvitto på att vi lever upp till de konkreta och erkända miljökraven som finns och att vi tar ansvar för miljön.

Här kan du läsa vårt ISO-certifikat:
ISO-certifikat StrongPoint AB samt StrongPoint E-com AB