CashGuard Premium kontanthåndtering

CashGuard Premium er den ledende løsningen for kontanthåndtering på markedet, kjent for sin kvalitet, pålitelighet og sikkerhet. Løsningen består av mynttårn og seddelkabinett. Mynttåret tar imot en og en mynt, teller og holder orden på myntene automatisk, mens seddelkabinettet sørger for trygg lagring og riktig tilbakebetaling av veksel til kundene.

Kontanthåndtering i butikk
Kontanthåndtering i butikk

Bedre kundeservice
CashGuard Premium gir bedre kundeservice og raskere utsjekking

Lukket løsning
Løsningen er lukket og fastmontert. Det eliminerer menneskelige feil, internt tyveri og svinn.

Bedre kontroll
CashGuard Premium gir bedre kontroll fordi kontantene telles riktig hver gang

Nye forretningsmuligheter
Bankene overlater stadig flere kontantrelaterte transaksjoner til detaljhandelen, noe som gjør at butikkene kan tilby flere tjenester

Bedre hygiene
Når kunden selv mater inn kontantene forbedrer CashGuard Premium hygienen fordi personalet ikke lenger er i kontakt med pengene.

Lavere kostnader
CashGuard Premium kan redusere kostnadene for håndtering av kontanter med 30 % og tiden det tar å telle kontanter med 50 %.

Økt sikkerhet
CashGuard er sikret mot manipulering og kassaoperatøren har ingen tilgang på pengene. Dette reduserer risikoen for ran.

Trygghet
Detaljisten trenger ikke lenger å være bekymret for kontanterelaterte problemer. CashGuard tar seg av kontantene, slik at detaljisten kan ta seg av virksomheten.


CashGuard mynttårn er innbruddsikkert, kompakt og utviklet for å takle problemfri oppetid 24/7. Mynttåret tar imot en og en mynt, teller og holder orden på myntene automatisk. Informasjonen blir deretter overført til back-office programvaren. En elektronisk lås som sporer og registrerer enhver åpning av tårnet beskytter pengene. Dette gir en sikker og nøyaktig kontanthåndtering for kundene, de ansatte og ledelsen i butikken.

Tekniske spesifikasjoner:

Farge: Rød, sort og grå
Innmating: Én og én mynt av gangen
Veksel: Multimyntskål
Valører: Maks 8
Myntkapasitet: 200 – 900 stk. pr valør
Myntkapasitet: 1 900 mynter
Kundedisplay: 2 x 16 tegn

CashGuard seddelkabinett multi slot sørger for trygg lagring og riktig tilbakebetaling av veksel til kundene. Optimalisert nivåer for alle valører. Seddelkabinettet er også innbruddsikkert og kan bare åpnes av autorisert personell. Seddelkabinettet leveres med enten fire eller fem kassetter tilpasset ulike antall valører.

Tekniske spesifikasjoner:

Farge: To-tone grå
Konfigurasjon: 1-3 valører per kassett
Valører: Maks 7
Seddelkapasitet: 200 per kassett
Resirkuleringskapasitet: 800 sedler (S4) og 1 000 sedler (S5)

Relaterte produkter

Kontakt oss

Din registrering har blitt sendt til oss!

FORTSETTE