Pāriet uz saturu

Pircēju plūsmu ietekmē arī gaisa temperatūra

Publicēts : 10. July 2012

Līdz šim Baltijas veikalos un tirdzniecības centros apmeklētājus uzskaitīja nolīgti studenti un pensionāri, tagad šo pienākumu uzņemas elektronika – infrasarkano staru kustības sensori un videonovērošanas kameras ar skaitīšanas funkcijām. Zinot precīzu apmeklētāju skaitu, tirgotāji var izvērtēt sava darba rezultātus, savukārt tirdzniecības centru administrācijai tas palīdz precīzāk noteikt nomas maksu vai pat automātiski kontrolēt vairākas ēkā esošās sistēmas.

Lai arī termins „apmeklētāju- pircēju koeficients” (angl. conversion rate, CR) tirgotāju aprindās ir pazīstams ne vienu vien desmitgadi, tikai pēdējos gados tirgotājiem kļuvušas pieejamas automātiskās apmeklētāju plūsmas uzskaites sistēmas. Justs Gavenas (Justas Gavėnas), konsultāciju uzņēmuma „Ekonomiskās konsultācijas un izpēte” uzņēmumu attīstības vadītājs, apgalvo, ka CR tirgotājiem var uzrādīt, cik kvalitatīva ir pircēju apkalpošana, kāda ir mārketinga pasākumu un dažādu akciju efektivitāte.

„Lielākā problēma bija tā, ka dārgās pircēju plūsmas mērīšanas iekārtas ilgu laiku nebija pieejamas mazumtirgotāju kabatām, tādēļ vēl pavisam nesen apmeklētāju daudzums tika mērīts ar parastajām metodēm. Protams, tehnika nav 100% precīza – nepareizi izvēlēts mērierīces stāvoklis vai pašas mērierīces kļūda var cieši rokās sadevušos pāri noturēt par vienu apmeklētāju, savukārt cilvēku, kas aktīvi vicina rokas – par veseliem trim apmeklētājiem reizē. Tomēr šīs tehnoloģijas kļūst arvien populārākas, un veikalu īpašniekiem palīdz ne tikai izvērtēt savu darbinieku darba rezultātus, bet turklāt arī palīdz risināt tirgotāju- nomnieku un tirdzniecības centru saimnieku konfliktus, jo pēdējie bieži vien norāda daudz lielāku pircēju plūsmu nekā pircēju faktiskais skaits”- komentē J. Gavenas.

Viņaprāt, lai arī Baltijas mazumtirgotāji pagaidām vēl neveic apmeklētāju skaitītāju sasaisti ar citām telpās esošajām sistēmām (piem., šādā veidā varētu tikt automātiski mainīti ventilācijas sistēmu parametri), ilgākā laika posmā savākta statistika stundu un pat minūšu griezumā ļauj jau iepriekš sagatavoties cilvēku pieplūdumam vai otrādi- relatīva miera periodam.

„Mazākie tirgotāji šīs mērierīces neiegādājas, lielākajiem tās jau kādu laiku ir, taču jautājums ir par to, kā tirgotāji izmanto uzkrātos datus un ar kādu vēl informāciju šos datus sasaista. Tirdzniecības sektors ir ļoti dinamisks, un apzinoties, ka vairākus rādītājus jāpārbauda katru dienu vai pat katru stundu, iekārtu izmantošana iegūst vislielāko vērtību, atvieglojot personāla darbu. Piemēram, gaisa temperatūras rādītājus var sasaistīt ar apmeklētāju plūsmu un viņu iegādātajām precēm – varbūt tas uzrādīs, kā attiecīga temperatūra ietekmē ūdens pārdošanas apjomus” – stāsta J. Gavenas.

Maina grafikus un cenas

Savukārt Vaidas Bielinis, biznesa tehnoloģiju uzņēmuma „New Vision” pārdošanas vadītājs, akcentē, ka precīza apmeklētāju skaita statistika dažādos griezumos ļauj tirgotājiem pieņemt precīzākus un efektīvākus biznesa lēmumus.

„Piemēram, kāds mūsu klients bija pārliecināts, ka lielākais pircēju pieplūdums ir nedēļas nogalēs, taču mērierīces pierādīja, ka lielākais pircēju pieplūdums ir piektdien vakarpusē, tādēļ nācās veikt izmaiņas darba grafikā. Tirdzniecības centru vadītāji, analizējot datus no dažādām tirdzniecības centra ieejām, var mainīt nomas noteikumus, savukārt veikali, kuru rīcībā ir atšķirīgi dati, iesniegt pretpierādījumus par šādu datu pareizību, vai arī veikali uz šo datu pamata var izdarīt secinājumus, ka to darbība nav tik efektīva kā varētu būt” – stāsta V. Bielinis

„New Vision” Baltijas valstīs šobrīd ir uzstādījusi vairāk kā 200 ar novērošanas kamerām aprīkotas apmeklētāju uzskaites sistēmas, un, kā apgalvo V. Bielinis, interese par šīm sistēmām arvien pieaug.

„CR rādītājs pastāv jau ilgāku laiku, taču tā nozīme pēc recesijas ir augusi. Viennozīmīgi, neviena sistēma nav efektīva, ja nav cilvēka, kas spēj reaģēt uz saņemto informāciju” – tā teic V. Bielinis.

Viņa vadītā komercsabiedrība šobrīd vairākiem klientiem piedāvā vēl progresīvākus risinājumus, piem., veikala „karsto punktu kartes”, kas pēta, cik cilvēku un cik ilgu laiku ir uzturējušies konkrētās veikala zonās, kas „kartē” sadalītas vairāku kvadrātmetru platumā. Zonu mēriekārtas sāk izmantot arī rindas un rindas pārvietošanās mērījumos pie kasēm- tas palīdz novērtēt darbinieku efektivitāti un atbilstoši reaģēt uz apmeklētāju pieplūdumu noteiktā vietā.

Radīts Baltijā

Ingrida Kohanskiene (Kochanskienė), aksesuāru tirdzniecības uzņēmuma „Monsoon Accessorize LT” pārdošanas vadītāja, stāsta, ka uzņēmuma vadītie veikali katram pusgadam ir noteikuši konkrētus CR lielumus, kas šajā posmā jāsasniedz.

„Tas palīdz mums izvērtēt darbinieku efektivitāti, plānot resursus. Mērierīces kļūdas koeficients veido 3-4%, taču visos veikalos esam uzstādījuši vienas un tās pašas tehnoloģijas iekārtas, tādēļ dažādu ierīču uzrādīto rezultātu salīdzināšana mums problēmas nerada” – stāsta I. Kohanskiene.

Česlovas Urbonavičius, Viļņas „Akropoles” vadītājs, stāsta, ka tirdzniecības centrs jau gandrīz septiņus gadus izmanto Lietuvas zinātnieka radīto uz infrasarkano staru tehnoloģijām balstīto apmeklētāju skaita noteikšanas sistēmu. Sistēma palīdz ne tikai novērtēt tirdzniecības centra rīkoto akciju efektivitāti, bet arī noteikt brīdi, kad jāatver jumta lūkas, jāpastiprina telpu ventilācija utt.

„Tiesa, mūsu mēriekārtas nav savienotas ar citām sistēmām, tās tikai ziņo par apmeklētāju skaitu un šī skaita izmaiņām attiecīgiem „Akropoles” darbiniekiem, un atbilstoši nepieciešamībai ventilācijas un kondicionēšanas sistēmas tiek iedarbinātas manuāli. Mēs saņemam daudz interesantas statistikas, var redzēt ne tikai to, kuras tirdzniecības centra ieejas ir apmeklētāju iecienītākas, bet arī, piemēram, vai apmeklētāji atbrauc paši ar savu vai sabiedrisko transportu”- norāda Č. Urbonavičius.

Č. Urbonavičius teic, ka pirmajos darbības gados „Akropolei” šādas mērīšanas sistēmas nebija, un pats šādu sistēmu pirmoreiz ir redzējis izstādē Kannās (Francija).

„Pastāstīju par to kādam zinātnes doktoram no Lietuvas, un viņš izveidoja ne par matu sliktāku un turklāt arī lētāku risinājumu” – atminas Urbonavičius.

Viļņas „Akropole” bija vienīgā no „Akropolēm”, kas pirmajos darbības gados neizmantoja automātisko apmeklētāju uzskaites sistēmu. „Akropolēs”, kas atrodas Kauņā, Klaipēdā un Šauļos, apmeklētāju skaits tika mērīts jau no tirdzniecības centru atklāšanas dienas.

Baltijas uzņēmums „New Vision” strādā ar videonovērošanas sistēmām kopš 1998. gada. 2008. gadā „New Vision” bija viens no pirmajiem, kas piedāvāja analītiskus risinājums ar video kameru palīdzību. Šīs sistēmas, kuru pamatā ir IP videokameras, ļauj ne tikai novērot, bet arī arhivēt un analizēt vizuālo informāciju, sinhronizēt to ar pircēju plūsmu un veikala kases darbību. Tas palīdzēs jums samazināt zaudējumus, izanalizēt un pilnveidot apkalpošanas kvalitāti.