Pāriet uz saturu

Mēs turpinām sniegt mūsu pakalpojumus

Publicēts : 17. March 2020

Cienījamie klienti un sadarbības partneri!

Mēs ļoti labi apzināmies mazumtirdzniecības sektora būtisko lomu, nodrošinot pārtiku un mājsaimniecības preces iedzīvotājiem, saskaroties ar COVID-19 vīrusa pandēmiju.

Šajos apstākļos StrongPoint turpina darbu. Mēs esam gatavi turpināt pildīt savas saistības. Mēs nodrošināsim nepieciešamos pakalpojumus un atbalstu, un turpināsim izstrādes darbus.

Starpgadījumi un papildus pieprasījumi ir jāturpina reģistrēt caur SIA StrongPoint zvanu centru. Mēs turpināsim nodrošināt nepieciešamo aparatūru un programmatūru. Ja būs nepieciešamība, servisa speciālisti turpinās doties  uz objektiem, lai atrisinātu tur esošos jautājumus. Lai samazinātu COVID-19 vīrusa risku un samazinātu tiešo kontaktu, papīra dokumenti (Apkalpošanas darbu servisa protokoli) netiks parakstīti, tā vietā jūs saņemsit tā elektronisko versiju.

Mēs cenšamies nodrošināt maksimālu darbinieku un partneru drošību, tāpēc mudinām komunicēt attālināti, pārcelt sapulces un tikšanās uz virtuālo vidi – komunicēsim pa tālruni, e-pastu, izmantojot Skype, Teams vai citas lietojumprogrammas. Mēs veicam visus preventīvos pasākumus – serviss ir nodrošināts ar  dezinfekcijas līdzekļiem un vienreizlietojamiem cimdiem. Darbinieki, kuriem ir iespējas, turpina darbu attālināti no mājām.

StrongPoint komanda aktīvi seko situācijai un nekavējoties reaģē uz visām izmaiņām. Mēs jūs informēsim, ja parādīsies kādas jaunas izmaiņas darba procesa organizēšanā.

Darbs ciešā sadarbībā nodrošinās stabilu un vienmērīgu darba procesu.

Sargāsim viens otru!

 

 

Dear customers and partners,

We are very well aware of the vital role of the retail sector to ensure the provision of food and household supplies for the population, facing the COVID-19 virus pandemic.

Under the given circumstances, StrongPoint is continuing its work. We are ready to fulfill our obligations. We will ensure the necessary services and support and will continue the development works.

Incidents and inquiries should be registered at the call centre. We will keep on providing the necessary hardware and software. If there is a need, service technicians will go on-site to solve the issues. To minimise the risk of COVID-19 virus and reduce direct contact, paper work documents won’t be signed, instead, you will receive an electronic version of it.

Moreover, we seek to ensure the maximum security of the employees and partners, therefore, encourage to communicate remotely, move the meetings to a virtual environment – let’s talk the questions by phone, e-mails, using Skype, Teams or other applications. We are taking all the preventive measures – service organization is equipped with sanitizers and disposable gloves, where possible employees continue their work remotely from home.

StrongPoint team is tracking the situation proactively and responding to any changes promptly. We will keep you updated if any new changes in organising the work process would appear.

Working in close cooperation will ensure a smooth process.

Stay safe!