Products

Labels

RFID etiketter

Det finns otaliga användningsområden för konsument- och industriapplikationer. Ofta används RFID-taggar för lagerstyrning och inkommande- och utgående gods men även…

NFC etiketter

NFC, förkortning för Near Field Communication, är baserad på samma underliggande teknik som RFID och möjliggör överföring av data med…

Butiksetiketter

Vi säljer etiketter som fungerar optimalt med våra DIGI vågar, printrar och packmaskiner i butik. Vi erbjuder såväl lageretiketter som…

Duo-etiketter

Få med information på upptill tre sidor på en och samma etikett. 

Förseglingsetiketter

kan öppnas och stängas upprepade gånger utan att lämna rester av adhesiv på förpackningen. 

Ditt formulär har sänts till oss!

FORTSÄTTA