Pricer digitala etiketter för fackhandeln

Med digitala prisetiketter från Pricer får du full kontroll på butikens prisinformation samtidigt som det skapar en bättre lönsamhet i din verksamhet. Fördelar med digital prissättning:

  • Ökad lönsamhet i butiken.
  • Kunden möter alltid samma pris på hyllan som i kassan.
  • Prisharmoni mellan fysisk butik och e-handel.
  • Frigör personal från manuell prissättning så de kan fokusera på kundservice och affärsdrivande uppgifter.
  • Blinkande etikett gör det enklare att hitta varan i hyllan och underlättar vid t.ex. varuplock och påfyllning.
  • Stöd för e-handel och snabbare plock i butik.
  • Hanterar allt i PDA ute i butik.
Pricer digitala etiketter för fackhandeln

Med digitala etiketter (ESL:er) optimeras såväl butiksdrift som hantering av priser. Prismärkning är ofta en av de mest resurskrävande uppgifterna i en butik. I de flesta fall involverar prissättning också många manuella moment. Vilket medför en stor risken för fel till följd av den mänskliga faktorn. Utöver prissättning har man också kampanjmaterial att tänka på, vilket ytterligare gör uppgiften komplex.

Inventering och lagerhantering är två andra resurskrävande arbetsuppgifter i butiken. Denna process är sällan automatiserad utan kräver manuell insats. Således tar detta upp en hel del tid och resurser. Det finns dock tekniska lösningar som finns som hjälper automatisera och förenkla prissättning och lagerstyrning, elektroniska hyllkantsetiketter är en sådan lösning.

Digitala etiketter visar alltid samma pris

Elektroniska hyllkantsetiketter ger dig full kontroll över prissättning samtidigt som de eliminerar alla traditionella felkällor som kan uppstå mellan kassasystemet och det som visas i hyllan i butiken. Kunderna möts alltid av samma pris i hyllan som de gör i kassan eftersom priserna vid hyllan kommer direkt från butikens kassasystem. Detta skapar trygghet för dig som handlare samtidigt som det hjälper till att upprätthålla goda kundrelationer.

Pricer digitala etiketter

StrongPoint är återförsäljare av Pricer, världens ledande lösning av elektroniska hyllkantsetiketter (Electronic Shelf Labelling (ESL)) som finns installerat i över 15 000 butiker i över 50  länder. Vi har mer än 10 års erfarenhet av att arbeta med elektroniska hylletiketter från Pricer och har en väl upparbetad leverans samt serviceorganisation för att våra kunder alltid ska kunna dra största möjliga nytta av systemet.

Den senaste versionen av elektroniska hylletiketter från Pricer kommer med en rad nya möjligheter till din butik. En digitalisering av prissättningen är bara en del av vad systemet kan göra för dig. Nu är det möjligt att optimera prissättningen varje dag, skapa en bättre shoppingupplevelse för kunderna och skapa nya möjligheter för personalen att optimera sitt arbete i butiken. Många handlare anser att möjligheten att automatiskt ändra priser är den största vinsten och orsaken till att de skaffat Pricer till sin butik. Men Pricer kommer med en rad andra funktionaliteter som hjälper till med att effektivisera och förenkla verksamheten i butiken:

InstantFlash

Etiketten kan blinka med ett grönt sken när den får särskilda kommandon eller uppgifter för att hjälp både kunder och personal att hitta varor i butiken.

Interaktivitet med kunder

Pricers lösning kan erbjuda kunderna extra produktinformation på etiketten, till exempel bilder och videoklipp. Informationen kan även överföras till kundens smartphone.

Geofencing

Butiken delas upp i virtuella zoner där man kan presentera erbjudanden eller meddelanden till kunder när de rör sig från ett område till ett annat.

Shopper Guidance

Pricer-teknik kan skapa en virtuell karta över butiken som visar var olika produkter finns. Kunden kan slå upp kartan på sin smartphone eller från en kiosk/station i butiken.

Task Management

Pricers system underlättar det dagliga arbetet i butiken. Personalen kan få uppdateringar och varningar från hyllkantsetiketterna med instruktioner, exempel på detta är t. ex. varningar när en produkt behöver fyllas på.

Pick & Collect

I en butik med Pricers ESL kan butikspersonalen utnyttja systemet för att ta fram en plocklista och samla in de beställda produkterna mycket mer effektivt, systemet hjälper nämligen personalen att hitta produktens placering i butiken.

 

Läs mer om vad några av våra kunder säger

Så här kan Pricer kan påverka din butiksdrift

Elektroniska Hyllkantsetiketter

Pricer elektroniska hyllkantsetiketter kommer i flera olika format, med displayer i svart-vitt men också rött.

Vill du veta mer?

Kontakta vår fackhandelssäljare Thomas Wahlman thomas.wahlman@strongpoint.com alt +46 70 508 58 61. Du kan också fyll i vårt formulär så kontaktar vi dig och berättar mer vad en investering i Pricer skulle kunna betyda för just din verksamhet.

Kontakta oss

Ditt formulär har sänts till oss!

FORTSÄTTA