Policies

En policy är ett system av principer för att vägleda beslut och uppnå rationella resultat. Vi använder ett antal åtgärder för att se till att allt vårt arbete sker på ett rationellt sätt, för att säkerställa bästa möjliga resultat för kunderna.

Du kan läsa om vår policy nedan. Och tveka inte att kontakta vår personal om du har några ytterligare frågor.

Våra olika policies

Uppförandekod

Vi på StrongPoint Labels har en uppförandekod som talar om på vilket sätt vi ska bedriva vår verksamhet utifrån ett etiskt, socialt och miljömässigt synsätt. Klicka nedan för mer information.

Uppförandekod –>

Leveransvillkor

Vi arbetar enligt Grafiska Företagens Förbunds leveransvillkor SLE10 = Särskilda Leveransvillkor för Etikettindustrin antagna 2010.

Dessa är villkor utformade av Grafiska Företagens Förbund, GFF, som är arbetsgivar- och branschorganisationen för företag inom den grafiska branschen, förpackningsindustrin och närliggande verksamhetsområden. Villkoren är antagna av Etikettgruppen, en branschorganisation för företag som säljer och tillverkar etiketter i Sverige. Villkoren har anpassats till de speciella förhållanden som råder vid etikettproduktion. De grundar sig på Allmänna leveransvillkor för grafiska prestationer 2010 (ALG 10).

Klicka nedan för att läsa leveransvillkoren i dess helhet.

Leveransvillkor –>

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

StrongPoint Labels arbetar aktivt med ständiga förbättringar inom kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöområdet, vi har policys som styr vår verksamhet och tycker att det är viktigt att vi följer och lever upp till dessa.

Just nu pågår ett förberedande arbete för att kunna certifiera vår nya produktionssite i Malmö i enlighet med ISO9001:2015 och ISO14001:2015, certifieringen planeras till Q4 2018.

Kvalitetspolicy –>

Miljöpolicy –>

Arbetsmiljöpolicy –>

Certifikat

StrongPoint Labels är UL-certifierade.

Underwriters Laboratories (UL) är ett av de äldsta provningsorganen som arbetar för att främja säkra boende- och arbetsmiljöer. UL tillhandahåller säkerhetsrelaterad certifiering, validering, provning, inspektion, granskning och rådgivning. UL-märkningen bekräftar att en tillverkare kan tillverka produkter som uppfyller UL:s krav.

UL-certifikat –>