Gå vidare till innehållet

Digitalisera prissättningen i din butik med Pricer

Publicerat: 2. april 2019

Prismärkning är ofta en av de mest resurskrävande uppgifterna i en butik. I de flesta fall involverar prissättning också många manuella moment. Vilket medför en stor risken för fel till följd av den mänskliga faktorn. Utöver prissättning har man också kampanjmaterial att tänka på, vilket ytterligare gör uppgiften komplex.

Med elektroniska hyllkantsetiketter från Pricer går det snabbt och enkelt att ändra priser i butiken. Priset vid hyllan hämtas direkt från ert butiksdatasystem. Ni kan följa alla prisförändringar som sker, utan att manuellt behöva märka om ute i butiken. Kunden möter alltid samma pris vid både hyllan som i kassan. Detta skapar en trygghet för så väl dig som handlare som för kunden och borgar för en fortsatt god kundrelation.

Många vinster med digital prissättning

Inga manuella prisändringar – Genom att ändra priset på ett ställe elimineras fel.

Inget behov av personal som ändrar pris ute i butik – Personalen kan fokusera på att plocka upp varor samt får mer tid till att hjälpa kunder.

Försäljningsstatistik direkt i hyllan – På hyllkantsetiketten kan visas mer än pris tex. täckningsgrad, täckningsbidrag, sålda enheter per vecka och månad samt lagersaldo.

Nöjdare kunder – Kunden möter alltid samma pris i kassan som i hyllan.

Automatisk uppdatering vid prisändringar – Feedback på etiketter som inte uppdaterats.

100 % korrekta priser – Dubbelriktad kommunikation säkerställer att alla etiketter svarat på prisändring.

Mikroprishöjningar underlättas – Förlora inte pengar när leverantören gör prisjusteringar. Med Pricer är det enkelt att snabbt justera priser vid kampanjer eller för att möta konkurrenters priskampanjer.

Snabbare prisändringar -Inga förlorade intäkter, prisförändringen slår igenom vid hyllkant direkt efter prisändring.

Lång livslängd på etiketterna – Pricers ESL:er har ca 7 års batteritid, sedan går det enkelt att byta batteri i etiketten direkt vid hyllan.