Products

Click & Collect

Click & Collect

StrongPoint henteskap for dagligvarer

Selvbetjente henteskap gjør det mulig for detaljistene å tilby henting av dagligvarer 24/7. StrongPoint sine henteskap for dagligvarer (BOPIS) har tre temperatursoner: romtemperatur, kjøl og frys. Vi sørger for at dagligvarene holder seg ferske og trygge til kundene kommer for å hente dem.

StrongPoint mobile henteskap

StrongPoint mobile henteskap kan plasseres på en rekke steder, og de kan på en enkel måte omplasseres til nye lokasjoner. Henteskapene kan f.eks settes på en parkeringsplass eller ved en bensinstasjon, uten at du trenger byggetillatelse.

Din registrering har blitt sendt til oss!

FORTSETTE