Resirkulerte papiretiketter 

  • rMC FSC består av 30 % resirkulert avfall
  • Tilbys i kombinasjon med vårt resirkulerbare bakpapir: rBG med hele 15% gjenvunnet materiale
  • Spiller en nøkkelrolle i den sirkulære økonomien
  • Halvblankt utseende med samme ytelse som tradisjonelt materiell
  • Bra utskriftskvalitet

Bærekraftig utvikling er helt avgjørende, for jorda og for alle vi som bor her. Vi jobber hele tiden bevisst med en sirkulær forretningsmodell når vi produserer etiketter. Det å gjøre avfall til en ressurs er en viktig del av vårt miljøfokus. Vi ønsker å bidra til at våre kunder gjør et grønnere valg, helt enkelt ved å tilby et stort antall bærekraftige etikettmaterialer.

rMC FSC®, som står for Forest Stewardship Council, er et av våre bærekraftige etikettmaterialer. Det er utviklet for bransjer hvor miljø- og holdbarhetsspørsmål er viktige for både produsent og forbruker. FSC® er en sertifisering, som gjør det mulig å velge produkter fra et ansvarsfullt skogbruk, som tar hensyn til både mennesker og miljø.

Papiret i rMC FSC® inneholder 30% nøye utvalgt resirkulert avfall fra forbrukerne. Kombinert med rBG-liner/bakpapir, som består av 15% lineravfall, oppnår du en etikettløsning som bidrar til sirkulær økonomi og gjenbruk.
Materialet har et utmerket halvblankt utseende og opprettholder samme standard og kvalitet som ikke-resirkulerte materialer.

En rMC FSC®-etikett kan med fordel påføres pappemballasje, slik at hele produktpakken blir resirkulerbar.
Ved å bytte ut til dette resirkulerte materiale, vil 1 000 000 m2 som tilsvarer 140 fotballbaner i kombinasjon med bakpapir/liner kunne:

• Redusere forbruket av materialer fra biobaserte prosesser med opptil 20%
som tilsvarer ødeleggelse av 661 trær

• Spare våre naturressurser ved å redusere vannforbruket med 3%
som er det samme som forbruket av drikkevann til 517 personer

• Redusere drivhusgassutslippet ditt med opptil 10%
som tilsvarer utslippet fra 30,7 biler på veien ett helt år

 

For mer informasjon, klikk her

rMC FSC etikettmaterialer

Kontakt oss

Din registrering har blitt sendt til oss!

FORTSETTE