CashGuard Premium kontanthåndtering

CashGuard Premium er den ledende løsningen for kontanthåndtering på markedet, kjent for sin kvalitet, pålitelighet og sikkerhet. CashGuard sine rapporteringsfunksjoner gir detaljisten full kontroll på sin kassahåndtering. Det gjør det mulig for de ansatte å fokusere på virksomheten istedenfor kontantene. CashGuard Premium består av tre CashGuard-produkter: Coin Recycler, Note Recycler og Note Collector.

Kontanthåndtering i butikk
Kontanthåndtering i butikk

Bedre kundeservice
CashGuard Premium gir bedre kundeservice og raskere utsjekking

Lukket løsning
Løsningen er lukket og fastmontert. Det eliminerer menneskelige feil, internt tyveri og svinn.

Bedre kontroll
CashGuard Premium gir bedre kontroll fordi kontantene telles riktig hver gang

Nye forretningsmuligheter
Bankene overlater stadig flere kontantrelaterte transaksjoner til detaljhandelen, noe som gjør at butikkene kan tilby flere tjenester

Bedre hygiene
Når kunden selv mater inn kontantene forbedrer CashGuard Premium hygienen fordi personalet ikke lenger er i kontakt med pengene.

Lavere kostnader
CashGuard Premium kan redusere kostnadene for håndtering av kontanter med 30 % og tiden det tar å telle kontanter med 50 %.

Økt sikkerhet
CashGuard er sikret mot manipulering og kassaoperatøren har ingen tilgang på pengene. Dette reduserer risikoen for ran.

Trygghet
Detaljisten trenger ikke lenger å være bekymret for kontanterelaterte problemer. CashGuard tar seg av kontantene, slik at detaljisten kan ta seg av virksomheten.


CashGuard mynttårn er innbruddsikkert, kompakt og utviklet for å takle problemfri oppetid 24/7. Mynttåret tar imot en og en mynt, teller og holder orden på myntene automatisk. Informasjonen blir deretter overført til back-office programvaren. En elektronisk lås som sporer og registrerer enhver åpning av tårnet beskytter pengene. Dette gir en sikker og nøyaktig kontanthåndtering for kundene, de ansatte og ledelsen i butikken.

Tekniske spesifikasjoner:

Antall valører: Opptil 8 valører
Myntkapasitet: 300-550 avhengig av valør og valuta
Resirkulering: Alle mynter er resirkulerbare
Innmating: Opptil 1,7 mynter pr sekund
Dispense: 5-8 mynter pr sekund, avhengig av valør
Valuta: Alle de mest kjente valutaene
Skjerm: Integrert kundedisplay
Bredde: 320 mm
Høyde: 520 mm
Dybde: 297 mm
Vekt: 25 kg (uten mynt)

CashGuard seddelkabinett multi slot sørger for trygg lagring og riktig tilbakebetaling av veksel til kundene. Optimalisert nivåer for alle valører. Seddelkabinettet er også innbruddsikkert og kan bare åpnes av autorisert personell. Seddelkabinettet leveres med enten fire eller fem kassetter tilpasset ulike antall valører. For ekstra sikkerhet kan seddelkabinettet også utstyres med innfargingsteknologi (Blue).

Tekniske spesifikasjoner:

Lagringsteknologi:  4-5 seddelkassetter avhengig av modell
Seddelkapasitet:  800-1000 sedler avhengig av modell
Resirkulering: Alle sedler er resirkulerbare
Innmating:  Opptil 2 sedler pr sekund
Dispense:  2-4 sedler pr sekund
Valuta: Alle de mest kjente valutaene
Mål:  Varierer avhengig av modell
Vekt: 65-297 kg, avhengig av modell
Kompatible tømmeboks:  Det er kompatible tømmebokser til alle seddelkabinettene
Opsjon for innfargingsteknologi: Ja

CashGuard tømmeboks benyttes for sikker flytting av sedler fra et kassapunkt til back-office og tilbake. Tømmeboksen er innbruddsikker noe som forhindrer uautorisert tilgang under tømming og når pengene flyttes fra kassapunktet til back-office og tilbake. Med det elektroniske grensesnittet kan du spore sedlene og logge brukertilgangen.

Tekniske spesifikasjoner:

Lagringsteknologi: 4 eller 5 separate seddelkammer
Seddelkapasitet: Opptil 400 sedler pr seddelkammer
Sikkerhet: Sikkerhetslås med mekanisk nøkkel
External Interface EasyConnect for connection to CashGuard note recycler
Vekt: 5 kg
Bredde: 550 mm
Høyde: 235 mm
Dybde: 305 mm

Relaterte produkter

Kontakt oss

Din registrering har blitt sendt til oss!

FORTSETTE