Strategioppdatering og finansielle resultater for fjerde kvartal 2019

februar 12, 2020

StrongPoint ASA rapporterte driftsinntekter på 299,0 millioner kroner i fjerde kvartal 2019, en nedgang fra 307,9 millioner kroner i samme kvartal i 2018 og et EBITDA-resultat på 30,6 millioner kroner (22,5). StrongPoint offentliggjør i dag målsettingen om å bli detaljhandelens foretrukne teknologi- og e-handelspartner, med en ambisjon om driftsinntekter på 2,5 milliarder kroner i 2025 og EBITDA-marginer på 13-15%.

– Den gode utviklingen innen Retail Technology fortsatte i kvartalet med 12 % vekst, samtidig som den akselererte veksten innen e-handel underbygger vår strategi om å bli forhandlernes foretrukne partner innen butikkteknologi og e-handel. Gjennom vår ledende portefølje av teknologiløsninger og førsteklasses service- og supporttilbud, vil vi hjelpe detaljistene til å skille seg ut, vokse topplinjen, øke produktiviteten og å skape fremtidens handleopplevelse, sier Jacob Tveraabak, administrerende direktør i StrongPoint.

I en strategioppdatering etter selskapets fremleggelse av resultatene for fjerde kvartal 2019 offentliggjør StrongPoint strategien og målsettingene mot 2025. Vekststrategien er basert på lønnsom og organisk vekst, kostnadskontroll og en solid balanse, som plattform for å skape aksjonærverdier. Målsettingen er driftsinntekter på 2,5 milliarder kroner og EBITDA-marginer på 13-15% i 2025.

– Vi er stolte av å offentliggjøre den nye veksthistorien til StrongPoint og vi er klare til å levere. Ambisjonen på 2,5 milliarder kroner i driftsinntekter i 2025 viser de betydelige mulighetene i nøkkelmarkedene våre, men vi understreker at dette ikke vil være en lineær vekstreise, ettersom 2020 er et år for strategiimplementering og investeringer, sier Tveraabak.

Kombinert er StrongPoint’s løsninger innen e-handel og butikkteknologi veldig bra posisjonert for å være løsningene i skjæringspunktet av utfordringene innen detaljhandelen: vekst innen netthandel og kostnadspress i den tradisjonelle virksomheten. Fra et nordeuropeisk og dagligvarefokusert utgangspunkt vil StrongPoint følge en tretrinns tilnærming til geografisk ekspansjon og vekst:

  • Utrulling av den komplette StrongPoint-porteføljen i nøkkelmarkeder, inkludert Norge, Sverige, Baltikum og Spania, ved å dra nytte av selskapets sterke salgs-, service- og supportorganisasjon. Bruk av innovative verktøy og erfaringsdeling står sentralt i arbeidet.
  • Utrulling av utvalgte produkter, basert på egen teknologi, i utvalgte markeder, inkludert Italia, Hellas, USA og Nederland, gjennom en sterk lokal tilstedeværelse og god service. StrongPoint vil rette seg mot de største kostnadsområdene innen nettbasert og tradisjonell dagligvarehandel med både eksisterende og nye løsninger.
  • Selskapet skal tilby sin markedstilgangsplattform overfor globale teknologileverandører som ønsker å nå de viktigste detaljhandelsaktørene i StrongPoints nøkkelmarkeder. StrongPoint vil dermed dra nytte av sin sterke markedsposisjon og brede tjenestetilbud.

– Innen e-handel tilbyr vi en komplett løsning for å styre og optimalisere hele prosessen for netthandel, fra planlegging og plukking, til leveringen de siste kilometerne. Vi skal betjene både de rene netthandelsaktørene, samt de tradisjonelle kjedene som skal vokse på nett. I butikkene bidrar vi til bedre handleopplevelsen fra kundene plukker den første varen til de betaler, samtidig som vi øker produktiviteten gjennom automatiserte løsninger som er integrerte, sikre og kostnadsbesparende. Hele veien fra lageret til kassen. Kombinert med vår attraktive markedsadgangsplattform for nye teknologiløsninger, som det nylige annonserte partnerskapet med Sunrise Technology viser, skaper dette en solid plattform for lønnsom vekst mot 2025, sier Tveraabak.

I fjerde kvartal 2019 rapporterte StrongPoint driftsinntekter på 299,0 millioner kroner (307,9), en EBITDA på 30,6 millioner (22,5), hvor IFRS 16-effekter utgjorde 6,3 millioner kroner. Rapportert driftsresultat var 17,5 millioner kroner, opp fra 12,3 millioner kroner i tilsvarende kvartal i 2018, mens kontantstrømmen fra driften endte på 23,3 millioner kroner (20,5).

Presentasjonen av resultatene for fjerde kvartal 2019 og selskapets strategioppdatering er strømmet her

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Jacob Tveraabak
Administrerende direktør, StrongPoint ASA
Phone +47 90 82 13 70

Hilde Horn Gilen
Finansdirektør, StrongPoint ASA
Phone +47 920 60 158

Din registrering har blitt sendt til oss!

FORTSETTE