Merking av kjemikalier

september 3, 2018

StrongPoint produserer etiketter med materiale som tilfredsstiller de ulike merkestandardene til kjemisk industri. Alle farlige kjemiske stoffer og stoffblandinger skal klassifiseres og merkes for fysisk fare, helsefare og miljøfare. Etikettene skal merkes etter CLP/GHS-standarden (global harmonisering) og standarden BS5609 til utenlandsk transport. Etikettene må være resistente mot aggressive kjemikalier, tåle tøffe miljøer og være motstandsdyktig mot sol, vær og vind.

Les mer her

Din registrering har blitt sendt til oss!

FORTSETTE