CashGuard og nye sedler i Norge

Når kommer de nye sedlene?

Den nye seddelserien settes i sirkulasjon i tre omganger. De første to valørene kom i mai 2017. Hele seddelserien skal være introdusert innen utgangen av 2019.

De gamle sedlene kan fortsatt benyttes i ytterligere 12 måneder etter at de nye seddelvalørene er satt i sirkulasjon. Ny og gammel utgave vil sirkulere parallelt i denne perioden. Norges Bank er deretter pliktig til å veksle inn de gamle sedlene i minimum 10 år.

Kilde: Norges Bank