Kontantsikring til detaljhandelen

Kontantsikring til detaljhandelen

StrongPoint hjelper detaljhandlere å strømlinjeforme driften og øke produktiviteten via en unik produktportefølje med løsninger for kontantsikring til detaljhandelen.

StrongPoint tilbyr løsninger for effektiv kontanthåndtering ved utgangskassen og sikker kontantlogistikk i butikken. StrongPoints løsninger for kontantlogistikk for detaljhandelen bruker en sikkerhetskoffert med IBNS-teknologi. Denne løsningen sikrer fullstendig forseglet kontanttransport og oppbevaring i butikken.

StrongPoint tilbud innen kontanthåndtering automatiserer og sikrer kontantprosessene i butikken. Programvaren for kontanthåndtering gir aktører i detaljhandelen kontroll over kontantene og mulighet for bedre optimering av butikkdriften.

CashGuard mynttårn

CashGuard mynttårn
Coin Recycler MVS8

Mynttåret tar imot en og en mynt, teller og holder orden på myntene automatisk. Informasjonen blir deretter overført til back-office programvaren. En elektronisk lås som sporer og registrerer enhver åpning av tårnet beskytter pengene.

CashGuard mynttårn

CashGuard mynttårn
Coin Recycler MVS8

Mynttåret tar imot en og en mynt, teller og holder orden på myntene automatisk. Informasjonen blir deretter overført til back-office programvaren. En elektronisk lås som sporer og registrerer enhver åpning av tårnet beskytter pengene.

CashGuard mynttårn

CashGuard mynttårn
Coin Recycler MVS8

Mynttåret tar imot en og en mynt, teller og holder orden på myntene automatisk. Informasjonen blir deretter overført til back-office programvaren. En elektronisk lås som sporer og registrerer enhver åpning av tårnet beskytter pengene.