Kontantsikring til detaljhandelen

StrongPoint hjelper detaljhandlere å strømlinjeforme driften og øke produktiviteten via en unik produktportefølje med løsninger for kontantsikring til detaljhandelen.

Kontantsikring til detaljhandelen

StrongPoint tilbyr løsninger for effektiv kontanthåndtering ved utgangskassen og sikker kontantlogistikk i butikken. StrongPoints løsninger for kontantlogistikk for detaljhandelen bruker en sikkerhetskoffert med IBNS-teknologi. Denne løsningen sikrer fullstendig forseglet kontanttransport og oppbevaring i butikken.

StrongPoint tilbud innen kontanthåndtering automatiserer og sikrer kontantprosessene i butikken. Programvaren for kontanthåndtering gir aktører i detaljhandelen kontroll over kontantene og mulighet for bedre optimering av butikkdriften.

Kontakt oss

Din registrering har blitt sendt til oss!

FORTSETTE