Merking av distribusjonsenheter

Merking av distribusjonsenheter

For å bidra til økt sikkerhet og effektive vareforsendelser med høy sporbarhet er det opprettet felles merkestandarder for distribusjon av produkter i hele verdikjeden fra produsent, transportør til vareutsalg i butikk.

I tillegg til generelle krav til merking av mat skal distribusjonsenheter og paller merkes med standardiserte etiketter (STAND005). Det skal benyttes to typer etiketter for merking av distribusjonsenheter:

Produktetikett

1. Navn på merkeeier (skal merkes)
2. Varetekst (skal merkes)
3. GTIN for D-pak (skal merkes)
4. Best før dato (hvis F-pak er merket)
5. Leverandørens artnr. (kan merkes)
6. GS1-128 kode (skal merkes)

Les mer om STAND005 her

Kilde: GS1 Norway

Transportetikett

1. Adressant (skal merkes)
2. Mottaker (skal merkes)
3. Kjøpers referanse (skal merkes)
4. Bruttovekt (skal merkes)
5. Maks stablevekt (skal merkes)
6. SSCC-kode (skal merkes)
7. GS1-128 kode (skal merkes)

Les mer om STAND005 her

Kilde: GS1 Norway

Velg etiketter tilpasset ditt formål