Generelle krav til all matinformasjon

Generelle krav til all matinformasjon

For å bidra til økt sikkerhet og effektive vareforsendelser med høy sporbarhet er det opprettet felles merkestandarder for distribusjon av produkter i hele verdikjeden fra produsent, transportør til vareutsalg i butikk.

Det gjelder generelle krav til merking av mat. I tillegg skal distribusjonsenheter og paller merkes med standardiserte etiketter (STAND005).

Merkingen skal ikke være villedende og merkingen skal være på norsk, eller i stavemåten likt norsk. Det er virksomhetene som har ansvaret for å følge regelverket. Ferdigpakkede næringsmidler skal, med en del generelle og spesifikke unntak, merkes med:


1. Betegnelse.
2. Ingrediensliste.
3. Stoffer som kan fremkalle allergi eller intoleranse.
4. Mengdeangivelse av ingredienser.
5. Nettoinnhold.
6. Holdbarhettsdato eller siste forbruksdato.
7. Vilkår for oppbevaring og anvendelse.
8. Navnet eller forretningsnavnet og adressen til den ansvarlige næringsmiddelvirksomhet.
9. Bruksanvisning.
10. Næringsdeklarasjon: Obligatorisk næringsdeklarasjon. Angivelse per 100 g eller 100 ml.
11. Særskilte merkeregler for visse matvarer.
12. Frivillige opplysninger.

Velg etiketter tilpasset ditt formål