Trykkemetoder og grafisk håndbok

Trykkemetoder og grafisk håndbok

Digitaltrykk av etiketter

Her bruker StrongPoint tradisjonelle printere i storformat for å produsere etikettene. I motsetning til flexotrykk, hvor vi må blande farger, bytte klisjeer og vaske fargeverk, overfører vi trykkbildet på etikettene elektronisk til trykkpressen.

Flexotrykk av etiketter

Ved flexotrykk av etiketter overføres fargen til materialet ved hjelp av en klisjé. Metoden er velegnet for større opplag og er konkurransedyktig med offset når det gjelder kvaliteten på avansert dekortrykk.

Etikettens oppbygging

1. Etikettmateriale
Dette er selve etiketten.

2. Lim
Velg riktig limtype basert på levetiden på etikettene. Hvis etikettene skal sitte på lenge, velger du permanent lim. For kortere tidshorisont, velg avtagbart lim.

3 og 4. Silikonbelegg og bakpapir
Lag tre og fire er slippbelegg og bakpapir. Bærerne av etiketten fra produsjon til bruk.

Grafisk håndbok om etiketter

Nedenfor har vi satt opp de viktigste ordene og uttrykkene fra grafisk bransje og etikettindustrien:

Adhesiv
Etikettens heftemiddel (lim)

A-formatene
Et A0-ark som deles i to på tvers av langsiden gir to A1-ark. Et A1-ark som deles i to blir to A2-ark. Et A3-ark gir to A4-ark.

Alle A-formatene er formlike.

  • A0 = 841 x 1189
  • A1 = 594 x 841
  • A2 = 420 x 594
  • A3 = 297 x 420
  • A4 = 210 x 297
  • A5 = 148,5 x 210
  • A6 = 105 x 148,5

Båndbredde
Den totale bredden på bakpapiret.

Bakpapiret
Materialet som etiketten er plassert på innen etiketten blir satt på det tiltenkte produkter.

Bobin/kjerne
Papphylsen som etiketten blir rullet opp på.

Falsing
Bretting av trykksaker. Blir ofte utført maskinelt.

Foliering
På etiketten blir det trykket på en tynn metallfolie av gull eller sølv.

GIF
Graphics Interchange Format er formatet som er mest brukt på Internett. GIF støtter kun Indexed Color (8-bit) og er LZW komprimert.GIF 89a støtter i tillegg Alpha channels (masker).

Grotesk
Gruppe av skrifter som er nesten uten kontrast i strekbildet, og som mangler seriffer. F.eks. Helvetica, Futura, Frutiger, Gill, Arial.

JPEG, JPG
Joint Photographic Experts Group er et bildekomprimeringsformat. JPG er et av de vanligste bildeformatene i digitale kameraer for amatørfoto, for web, og ofte for trykk. JPEG støtter CMYK, RGB og 8-bit sort, men ikke Alpha channels (masker).

Høytrykk
Trykkmetode der de trykte delene i trykkformen er høyere enn de ikke-trykte.

Konvertering
Brukes bl.a. om omforming av data fra et filformat til et annet uten at innholdet blir endret.

Laminering
En tynn plastfolie, som blir lagt som beskyttelse over selve trykket.

Limfresing
Heftemetode hvor man fester arkene i ryggen før man påfører limet og setter bokblokken i omslaget.

LPI
Lines per inch / linjer pr tomme: Beskriver rastertettheten ved trykking.

Matrix
Mellomrommet mellom etikettene.

Mispasning
Det at trykket er ute av stilling, f.eks. at én eller flere av fargene i et fargetrykk ikke stemmer med de øvrige eller at trykket er ute av register.

Moaré
Utilsiktet mønster i raster som kan oppstå i fargebilder ved at det er benyttet feil rastervinkel i én eller flere av fargene. Kan også forekomme i svart/hvittbilder som er reprodusert fra rastrerte originaler.

Ombrekking
Det å dele opp en publikasjons tekst og bilder i sider og montere elementene i nøyaktig posisjon slik at de fremstår som en estetisk og funksjonell helhet.

Oppslag
De to motstående sidene i et hefte, en avis eller en bok.

Oppspoling
Bestemmer hvordan etikettene skal være opprullet på trykkrullen.

Pagina
Sidetall i en bok eller en annen publikasjon.

Perforering
Små hull på linje tvers over en side eller et ark som gjør det mulig å rive løs en del av siden.

Rasterbilde, pikselgrafikk
Digitale fotografiske bilder som består av kvadratiske bildepunkter, piksler. Det går ofte greit å redusere størrelsen på rasterbilder. Om vi forstørrer bildet, må datamaskinen prøve å regne ut hvordan de manglende bildepunktene skal se ut. Det blir sjelden vellykket. De vanligste formatene for pikselbaserte bilder er jpg, gif, tif og bmp.

PPI
Pixels per inch / bildepunkter pr tomme: Beskriver antall bildepunkter per tomme i et digitalt bilde.

Raster
Linjemønster som deler opp en halvtoneillustrasjon i punkter slik at mellomtonene kan reproduseres og trykkes. Punktene er store i de mørke partiene og små i de lyse.

Registermerker
Også kalt passmerker. Blir påført trykkarket, og har som funksjon å kontrollere pasningen eller registeret mellom de forskjellige fargene.

RGB og CMYK
RGB er en fargestandard som benyttes bl.a. på dataskjermer. RGB står for Red, Green, Blue og er et additivt fargesystem. Her må man legge til farger for å få hvitt eller lysere farger. Konverter alltid RGB-farger til trykkfarger (CMYK), før eventuelt trykk i offsettrykkeri. CMYK står for Cyan, Magenta, Yellow og Sort.

Rilling
Preging av tykt papir eller kartong ved hjelp av en rundegget linjal. Strukturen i papiret får en liten knekk slik at falsingen går lettere.

Silikon
Belegg på underpapiret som gjør det mulig å løfte av den selvklebende etiketten.

TIF
Tagged Image File Format er vel det mest kjente filformatet. Formatet ble definert av Aldus i 1983, og raskt adoptert av andre programleverandører. I dag støtter så å si alle dette formatet. Et TIFF bilde kan være CMYK, RGB, sort (1- eller 8-bit) eller Lab-format. Støtter LZW komprimering.

Thermo
Thermoetiketter er velegnet for kortvarig merking.

Thermotransfer
Thermotransferetiketter er velegnet for langvarig merking i krevende miljøer.

Utfallende trykk
Betyr at trykket går helt ut i kanten. 3 mm utfallende trykk betyr at man legger på 3 mm ekstra, slik at man unngår å få en hvit kant rundt etiketten.

Utskyting
Den innbyrdes plasseringen av sidene i en trykkform slik at de kommer i riktig rekkefølge når arket er falset.

Vektorgrafikk
Består av matematisk definerte linjer, som man kan forstørre uten at det går ut over kvaliteten. Utseende på linjene blir bestemt av ankerpunkter.

Versaler
Alfabetets store bokstaver. SLIK SOM DETTE.

Velg etiketter tilpasset ditt formål