Merking av kjemikalier

Alle farlige kjemiske stoffer og stoffblandinger skal klassifiseres og merkes etter CLP/GHS-standarden og standarden BS5609 til utenlandsk transport. Etikettene må være resistente mot aggressive kjemikalier, tåle tøffe miljøer og være motstandsdyktig mot vær og vind.

Fra og med 1. januar 2021 ble det også påkrevd en UFI-kode for blandinger som er klassifisert med fysiske eller helsemessige farer.

StrongPoint produserer etiketter med materiale som tilfredsstiller de ulike merkestandardene.

Merking av kjemikalier

CLP/GHS-standarden

EUs forordning om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (forkortet CLP) trådte i kraft i Norge 16. juni 2012. CLP-forordningen bygger på FN sitt globalt harmoniserte system for klassifisering og merking av kjemikalier (GHS). GHS står for «Global Harmonisert System» og er standarden for klassifisering, merking og emballering av kjemiske produkter og blandinger. Systemet er utviklet av FN for å innføre felles vurderingskriterier og farekommunikasjon av kjemikalier over hele verden, for å redusere mulig risiko for menneskers og dyrs helse og miljø.

Opplysninger på GHS-etiketten

1. Produktnavn
2. Signalord
3. Faresetning
4. Piktogrammer
5. Leverandørnavn
6. Sikkerhetssetninger
7. UFI-kode

BS5609-Sertifisering

Bedrifter som fremstiller kjemikalier til utenlandsk transport, må overholde den britiske BS5609-standarden på sine etiketter. For at et etikettmateriale skal kunne oppnå denne sertifiseringen må det godkjennes av IMDG (International Maritime Dangerous Goods). Denne sertifiseringen er for at etikettene skal kunne tåle å bli utsatt for det maritime miljøet.

Hva innebærer BS5609 kravene for en sertifisering?
Når en etikett er BS5609-sertifisert er etikettmaterialet grundig testet. Dette innebærer blant annet en tre måneders eksponering for saltvann, og i tillegg skal de tåle å bli utsatt for både kunstig saltspray og solstråler. Trykkbildet og teksten på etiketten skal være lesbar og fortsatt ha kontraster etter testen. Når en etikett har fått BS5609-sertifiseringen betyr det at etiketten oppfyller alle kravene.

UFI-kode – gjelder fra og med 2021

Hva er en UFI-kode?
Fra og med 1. januar 2021 kreves det en ny kode for merking av visse produkter, en UFI-kode (Unik Formulerings Identifierare). Koden er på 16 tegn og er en unik identifiseringskode, som kommer til å være en obligatorisk del av merkingen fra og med 2025 på blandinger som er klassifisert med fysisk eller helsemessig fare.

Hvorfor trenger du en UFI-kode?
De nye reglene innebærer at selskaper som ønsker å selge blandinger som er klassifisert med fysiske eller helsemessige farger innen EØS, skal registrere sine blandinger før de kan selges på markedet. Basert på UFI-koden vil giftinformasjonssentraler rundt om i Europa kunne identifisere stoffer i en blanding og kunne gi medisinsk råd hvis en person har blitt utsatt for farlige kjemikalier.

Hvordan få frem din UFI-kode?
Du genererer en unik UFI-kode for den kjemiske blandingen din gjennom ECHAs UFI Generator.

Du kan lese mer om dette på Miljødirektoratet sine sider.

Farepliktogram

Alle farlige kjemikalier skal være tydelig merket med faresymbol (farepliktogram), i tillegg til fare- og sikkerhetsinformasjon på norsk. Merkingen informerer om skader som kan oppstå ved bruk. Formen er en snudd kvadrat, med en rød tramme, med svart symbol på hvit bakgrunn.

Piktogrammer

Kronisk helsefare

Kronisk helseskader som; kreft, DNA-skader og skader på forplantningsevne (CMR). Spesifikk organtoksiditet, enkel og gjentatt eksponering. Respiratorisk følsomhet. Akutt: Aspirasjonsfare.

Akutt giftig

Akutt giftighet for alle eksponeringsveier (oralt, dermalt og ved innånding)

Eksplosjonsfarlig

Eksplosiver, faste, flytende og gass, samt visse organiske peroksider

Brannfarlig

Brannfarlige faste stoffer, gasser og væsker, samt visse organiske peroksider

Oksiderende

Alle oksiderende stoffer og væsker, samt gass i verste kategori.

Helsefare

Akutt giftighet. Hud- og øyeirritasjon, hudfølsomhet. Spesifikk organtoksiditet, enkel eksponering (luftveisirritasjon og narkotisk effekt).

Miljøfare

Akutt eller kronisk farlig for vannmiljøet.

Gass under trykk

Gass under trykk (flytende, nedkjølt og oppløst, samt kombinasjoner av dette)

Etsende

Metalletsende og hudetsende. Meget skadelig for øynene.

Etikettløsninger

Coverall etiketter
Coverall / Cover-Up etiketter

Gjenbruke emballasje ved å dekke over gammel informasjon.

Piggyback etiketter
Piggyback etiketter

Flerlagsetikett hvor den øverste etiketten kan tas av og festes på et nytt sted.

Duo-etiketter

Legg inn informasjon på opptil tre sider på en og samme etikett.

Avtagbare etiketter

For midlertidig merking av ulike produkter og emballasje.

Transparente etiketter (no label look/ clear on clear)

Se produktet gjennom etiketten og emballasjen.

Lukkeetiketter (reclosure)

Kan åpnes og lukkes gjentatte ganger uten at det etterlater limrester.

Etiketter med variabel informasjon

Påføring av unike navn, QR-koder, strekkoder eller serienummer.

logistikketiketter og transportetiketter
Nøytrale etiketter

StrongPoint lagerfører nøytrale logistikketiketter og transportetiketter i de fleste formater og utførelser.

Biobaserte etiketter
Etiketter fra sukkerrør

Biobaserte etiketter har et frontmateriale som er utviklet av sukkerrør. Dette nye miljøvennlige etikettmaterialet er på høyde med syntetiske PE-etiketter. Materialet er laget av Bonsucro® Certified Sugar Cane, sukkerrør som er sertifisert etter strenge sosiale og miljømessige kriterier.

MarbleBase etiketter
Etiketter fra stein

MarbleBase etiketter er produsert av råmaterialet fra marmor og resirkulert PE uten bruk av kjemikalier. Etikettene består av en helt ny type materiale, som er vanntett og har et matt utsendende. Selv om etikettene er produsert av marmor har de en myk fremtoning. Etikettene er godkjente for merking av mat- og drikkevarer.

ThinkThin Films
Tynnere etiketter 

ThinkThinTM Films er opptil 50% tynnere enn sammenlignbare etikettmaterialer. Flere etiketter på rullen medfører mindre driftsstans i produksjonen og reduserte kostnader til lagring og transport. Etikettene er godkjente til alle typer næringsmidler, og den harde overflaten gjør de velegnet til glass- og PET-flasker. 

CleanFlake etiketter
Etiketter for resirkulering av flasker 

CleanFlakeTM etikettene gjør det mulig å resirkulere PET-emballasje. Etikettene er produsert av 30% resirkulert avfall. CleanFlakeTM forenkler PET-resirkuleringen ved at etiketten skiller seg fra flasken og kan gjenvinnes til en ny CleanFlakeTM etikett. Etikettene leveres i transparent og hvit utførelse.

Vis mer

Nøytrale etiketter

148 x 210 mm,
76 mm kjerne

Art.nr.: PSP74183
Termoetikett på rull
Antall på rull: 900
Antall i kartong: 1.800
Antall på pall: 108.000
Rullens diameter: 200 mm
Permanent lim, Perforering

106 x 40 mm,
25 mm kjerne

Art.nr.: PSP74326
Termoetikett på rull
Antall på rull: 1.500
Antall i kartong: 27.000
Permanent lim, Perforering

106 x 36 mm,
25 mm kjerne

Art.nr.: PSP70706
Termoetikett på rull m/splitt
Antall på rull 1.000
Antall i kartong: 32.000

106 x 32 mm,
25 mm kjerne

Art.nr.: PSP70729
Termoetikett på rull
Antall på rull: 1.100
Antall i kartong: 35.200
Rullens diameter: 110 mm
Permanent lim, Perforering

105 x 65 mm,
25 mm kjerne

Art.nr.: PSP71671
Termoetikett på rull
Antall på rull: 500
Antall i kartong: 16.000

102 x 192 mm
25 mm kjerne

Art.nr.: PSP72190
Termoetikett på rull
Antall på rull: 350
Antall i kartong: 6.300
Antall på pall: 189.000
Rullens diameter: 105 mm
Permanent lim, Perforering

102 x 192 mm,
25 mm kjerne

Art.nr.: PSP70196
Termoetikett på rull
Antall på rull: 350
Antall i kartong: 6.300
Antall på pall: 189.000

102 x 192 mm,
25 mm kjerne

Art.nr.: PSP70198
Termoetikett på rull
Antall på rull: 350
Antall i kartong: 2.100
Antall på pall: 105.000

102 x 192 mm,
40 mm kjerne

Art.nr.: PSP73573
Termoetikett på rull
Antall på rull: 250
Antall i kartong: 6.000
Antall på pall: 180.000
Rullens diameter: 102 mm
Permanent lim, Perforering

102 x 192 mm,
76 mm kjerne

Art.nr.: PSP72192
Termoetikett på rull
Antall på rull: 750
Antall i kartong: 6.000
Antall på pall: 180.000
Rullens diameter: 180 mm
Permanent lim, Perforering

102 x 192 mm,
76 mm kjerne

Art.nr.: PSP73681
Termo top etikett på rull
Antall i kartong: 6.000
Matt lakk
Perforering, gul

102 x 128 mm,
25 mm kjerne

Art.nr.: PSP70180
Termoetikett på rull
Antall på rull: 500
Antall i kartong: 9.000
Rullens diameter: 120 mm
Permanent lim, Perforering

Vis mer

Etikettskrivere, programvare og rekvisita

Zebra ZD200-serien

Zebra ZD-serien håndterer en rekke medietyper og bruksområder fra utskrift av kvitteringer og etiketter til armbånd og avtalekort.

Zebra ZD420 etikettskrivere
Zebra ZD420-serien

ZD420-serien tar brukervennlighet og fleksibilitet til nye høyder innen desktop-klassen. Etikettskriverne består av Zebra sitt brukervennlige clamshell-design og har et intuitivt brukergrensesnitt.

Zebra ZD500 desktop etikettskriver
Zebra ZD500

ZD500 er kompakt og fullspekket med funksjoner for å gi deg topp ytelse, høyoppløselig utskriftskvalitet og har en rekke tilkoblingsmuligheter. Skriveren er enkel å integrere, administrere og vedlikeholde.

Zebra ZD620 serien etikettskrivere
Zebra ZD620-serien

ZD620 serien er fullspekket med avanserte funksjoner, inkludert et komplett utvalg av tilkoblingsmuligheter, de raskeste trådløse tilkoblingene og et valgfritt LCD-grensesnitt i farger.

Zebra ZT400-serien

ZT400-serien er konstruert for å takle etikettutskrifter i røffe miljøer. Avansert teknologi med stor berøringsskjerm i farger, og en rekke tilkoblingsmuligheter gjør det enkelt å betjene og integrere skriverne.

Zebra ZT600 serien
Zebra ZT600-serien

Nye Zebra ZT600-serien viderefører det beste fra Zebra sine største industrimodeller i Xi4-serien. Skriverne har ekstrem slitestyrke, høy ytelse og et moderne design.

ZebraCare serviceavtale på etikettskrivere
ZebraCare – 3 års serviceavtale på etikettskrivere

Serviceavtalen inkluderer følgende: Printerhode, alle delene til printeren, forebyggende vedlikehold, teknisk support på syv språk, reparasjon ved Zebra servicesenter og et enkelt web-basert retursystem.

BarTender etikettprogramvare

StrongPoint selger og supporterer Seagull Bartender programvare for utskrift av etiketter.

Fargebånd til etikettskrivere
Fargebånd til etikettskrivere

StrongPoint er totalleverandør av fargebånd til de fleste applikasjoner og skrivere fra Zebra, Intermec, Sato, Datamax, TEC, Markem etc.

Renseprodukter

StrongPoint tilbyr et stort utvalg av ulike renseprodukter tilpasset ulike typer etikettskrivere.

Kontakt oss

Din registrering har blitt sendt til oss!

FORTSETTE