Merking av kjemikalier

Alle farlige kjemiske stoffer og stoffblandinger skal klassifiseres og merkes for fysisk fare, helsefare og miljøfare. Etikettene skal merkes etter CLP/GHS-standarden (global harmonisering) og standarden BS5609 til utenlandsk transport. Etikettene må være resistente mot aggressive kjemikalier, tåle tøffe miljøer og være motstandsdyktig mot sol, vær og vind. StrongPoint produserer etiketter med materiale som tilfredsstiller de ulike merkestandardene.

Merking av kjemikalier

CLP/GHS-standarden

EUs forordning om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (forkortet CLP) trådte i kraft i Norge 16. juni 2012. CLP-forordningen bygger på FN sitt globalt harmoniserte system for klassifisering og merking av kjemikalier (GHS).

GHS, som ble innført den 1. juni 2015, står for «Global Harmonisert System» og er standarden for klassifisering, merking og emballering av kjemiske produkter og blandinger. Systemet er utviklet av FN for å innføre felles vurderingskriterier og farekommunikasjon av kjemikalier over hele verden, for å redusere mulig risiko for menneskers og dyrs helse og miljø.

BS5609-sertifisering

Bedrifter som fremstiller kjemikalier til utenlandsk transport, må også overholde den britiske BS5609-standarden. Det er en forutsetning for å oppå IMDG-sertifisering (International Maritime Dangerous Goods) (internasjonal sertifisering for sjøtransport av farlig gods).

Opplysninger på GHS-etiketten

1. Produktnavn
2. Signalord
3. Faresetning
4. Piktogrammer
5. Leverandørnavn
6. Sikkerhetssetninger

Piktogrammer

Kronisk helsefare

Kronisk helseskader som; kreft, DNA-skader og skader på forplantningsevne (CMR). Spesifikk organtoksiditet, enkel og gjentatt eksponering. Respiratorisk følsomhet. Akutt: Aspirasjonsfare.

Akutt giftig

Akutt giftighet for alle eksponeringsveier (oralt, dermalt og ved innånding)

Eksplosjonsfarlig

Eksplosiver, faste, flytende og gass, samt visse organiske peroksider

Brannfarlig

Brannfarlige faste stoffer, gasser og væsker, samt visse organiske peroksider

Oksiderende

Alle oksiderende stoffer og væsker, samt gass i verste kategori.

Helsefare

Akutt giftighet. Hud- og øyeirritasjon, hudfølsomhet. Spesifikk organtoksiditet, enkel eksponering (luftveisirritasjon og narkotisk effekt).

Miljøfare

Akutt eller kronisk farlig for vannmiljøet.

Gass under trykk

Gass under trykk (flytende, nedkjølt og oppløst, samt kombinasjoner av dette)

Etsende

Metalletsende og hudetsende. Meget skadelig for øynene.

Etikettløsninger

Coverall etiketter
Coverall / Cover-Up etiketter

Gjenbruke emballasje ved å dekke over gammel informasjon.

Piggyback etiketter
Piggyback etiketter

Flerlagsetikett hvor den øverste etiketten kan tas av og festes på et nytt sted.

Duo-etiketter

Legg inn informasjon på opptil tre sider på en og samme etikett.

Avtagbare etiketter

For midlertidig merking av ulike produkter og emballasje.

Transparente etiketter (no label look/ clear on clear)

Se produktet gjennom etiketten og emballasjen.

Lukkeetiketter (reclosure)

Kan åpnes og lukkes gjentatte ganger uten at det etterlater limrester.

Etiketter med variabel informasjon

Påføring av unike navn, QR-koder, strekkoder eller serienummer.

logistikketiketter og transportetiketter
Nøytrale etiketter

StrongPoint lagerfører nøytrale logistikketiketter og transportetiketter i de fleste formater og utførelser.

Biobasert PE etiketter
Biobasert PE

Miljøvennlige biobaserte PE-etiketter

MarbleBase etiketter
MarbleBase

Etiketter laget av marmor og PE

ThinkThin Films
ThinkThin™ Films

Tynnere etikettmateriale. Flere etiketter, mindre avfall

rPet og rBG bakpapir
rPet og rBG bakpapir

Miljøvennlig bakpapir

Vis mer

Nøytrale etiketter

Termoetikett på rull
148 x 210 mm,
76 mm kjerne

Art.nr.: PSP74183
Termoetikett på rull
Antall på rull: 900
Antall i kartong: 1.800
Antall på pall: 108.000
Rullens diameter: 200 mm
Permanent lim, Perforering

Termoetikett på rull.
106 x 40 mm,
25 mm kjerne

Art.nr.: PSP74326
Termoetikett på rull
Antall på rull: 1.500
Antall i kartong: 27.000
Permanent lim, Perforering

Termoetikett på rull med splitt
106 x 36 mm,
25 mm kjerne

Art.nr.: PSP70706
Termoetikett på rull m/splitt
Antall på rull 1.000
Antall i kartong: 32.000

Termoetikett på rull
106 x 32 mm,
25 mm kjerne

Art.nr.: PSP70729
Termoetikett på rull
Antall på rull: 1.100
Antall i kartong: 35.200
Rullens diameter: 110 mm
Permanent lim, Perforering

Termoetikett på rull
105 x 65 mm,
25 mm kjerne

Art.nr.: PSP71671
Termoetikett på rull
Antall på rull: 500
Antall i kartong: 16.000

Termoetikett på rull
102 x 192 mm
25 mm kjerne

Art.nr.: PSP72190
Termoetikett på rull
Antall på rull: 350
Antall i kartong: 6.300
Antall på pall: 189.000
Rullens diameter: 105 mm
Permanent lim, Perforering

Termoetikett på rull
102 x 192 mm,
25 mm kjerne

Art.nr.: PSP70196
Termoetikett på rull
Antall på rull: 350
Antall i kartong: 6.300
Antall på pall: 189.000

Termoetikett på rull
102 x 192 mm,
25 mm kjerne

Art.nr.: PSP70198
Termoetikett på rull
Antall på rull: 350
Antall i kartong: 2.100
Antall på pall: 105.000

Termoetikett på rull
102 x 192 mm,
40 mm kjerne

Art.nr.: PSP73573
Termoetikett på rull
Antall på rull: 250
Antall i kartong: 6.000
Antall på pall: 180.000
Rullens diameter: 102 mm
Permanent lim, Perforering

Termoetikett på rull
102 x 192 mm,
76 mm kjerne

Art.nr.: PSP72192
Termoetikett på rull
Antall på rull: 750
Antall i kartong: 6.000
Antall på pall: 180.000
Rullens diameter: 180 mm
Permanent lim, Perforering

Termoetikett på rull
102 x 192 mm,
76 mm kjerne

Art.nr.: PSP73681
Termo top etikett på rull
Antall i kartong: 6.000
Matt lakk
Perforering, gul

Termoetikett på rull
102 x 128 mm,
25 mm kjerne

Art.nr.: PSP70180
Termoetikett på rull
Antall på rull: 500
Antall i kartong: 9.000
Rullens diameter: 120 mm
Permanent lim, Perforering

Vis mer

Etikettskrivere, programvare og rekvisita

Zebra ZD200-serien

Zebra ZD-serien håndterer en rekke medietyper og bruksområder fra utskrift av kvitteringer og etiketter til armbånd og avtalekort.

Zebra ZD420 etikettskrivere
Zebra ZD420-serien

ZD420-serien tar brukervennlighet og fleksibilitet til nye høyder innen desktop-klassen. Etikettskriverne består av Zebra sitt brukervennlige clamshell-design og har et intuitivt brukergrensesnitt.

Zebra ZD500 desktop etikettskriver
Zebra ZD500

ZD500 er kompakt og fullspekket med funksjoner for å gi deg topp ytelse, høyoppløselig utskriftskvalitet og har en rekke tilkoblingsmuligheter. Skriveren er enkel å integrere, administrere og vedlikeholde.

Zebra ZD620 serien etikettskrivere
Zebra ZD620-serien

ZD620 serien er fullspekket med avanserte funksjoner, inkludert et komplett utvalg av tilkoblingsmuligheter, de raskeste trådløse tilkoblingene og et valgfritt LCD-grensesnitt i farger.

Zebra ZT400-serien

ZT400-serien er konstruert for å takle etikettutskrifter i røffe miljøer. Avansert teknologi med stor berøringsskjerm i farger, og en rekke tilkoblingsmuligheter gjør det enkelt å betjene og integrere skriverne.

Zebra ZT600 serien
Zebra ZT600-serien

Nye Zebra ZT600-serien viderefører det beste fra Zebra sine største industrimodeller i Xi4-serien. Skriverne har ekstrem slitestyrke, høy ytelse og et moderne design.

ZebraCare serviceavtale på etikettskrivere
ZebraCare – 3 års serviceavtale på etikettskrivere

Serviceavtalen inkluderer følgende: Printerhode, alle delene til printeren, forebyggende vedlikehold, teknisk support på syv språk, reparasjon ved Zebra servicesenter og et enkelt web-basert retursystem.

BarTender etikettprogramvare

StrongPoint selger og supporterer Seagull Bartender programvare for utskrift av etiketter.

Fargebånd til etikettskrivere
Fargebånd til etikettskrivere

StrongPoint er totalleverandør av fargebånd til de fleste applikasjoner og skrivere fra Zebra, Intermec, Sato, Datamax, TEC, Markem etc.

Renseprodukter

StrongPoint tilbyr et stort utvalg av ulike renseprodukter tilpasset ulike typer etikettskrivere.

Kontakt oss

Din registrering har blitt sendt til oss!

FORTSETTE