Array ( [blog/category/(.+?)/feed/(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$] => index.php?category_name=$matches[1]&feed=$matches[2] [blog/category/(.+?)/(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$] => index.php?category_name=$matches[1]&feed=$matches[2] [blog/category/(.+?)/page/?([0-9]{1,})/?$] => index.php?category_name=$matches[1]&paged=$matches[2] [blog/category/(.+?)/?$] => index.php?category_name=$matches[1] [blog/tag/([^/]+)/feed/(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$] => index.php?tag=$matches[1]&feed=$matches[2] [blog/tag/([^/]+)/(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$] => index.php?tag=$matches[1]&feed=$matches[2] [blog/tag/([^/]+)/page/?([0-9]{1,})/?$] => index.php?tag=$matches[1]&paged=$matches[2] [blog/tag/([^/]+)/?$] => index.php?tag=$matches[1] [blog/type/([^/]+)/feed/(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$] => index.php?post_format=$matches[1]&feed=$matches[2] [blog/type/([^/]+)/(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$] => index.php?post_format=$matches[1]&feed=$matches[2] [blog/type/([^/]+)/page/?([0-9]{1,})/?$] => index.php?post_format=$matches[1]&paged=$matches[2] [blog/type/([^/]+)/?$] => index.php?post_format=$matches[1] [robots\.txt$] => index.php?robots=1 [.*wp-(atom|rdf|rss|rss2|feed|commentsrss2)\.php$] => index.php?feed=old [.*wp-app\.php(/.*)?$] => index.php?error=403 [.*wp-register.php$] => index.php?register=true [feed/(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$] => index.php?&feed=$matches[1] [(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$] => index.php?&feed=$matches[1] [page/?([0-9]{1,})/?$] => index.php?&paged=$matches[1] [comment-page-([0-9]{1,})/?$] => index.php?&page_id=13391&cpage=$matches[1] [comments/feed/(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$] => index.php?&feed=$matches[1]&withcomments=1 [comments/(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$] => index.php?&feed=$matches[1]&withcomments=1 [search/(.+)/feed/(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$] => index.php?s=$matches[1]&feed=$matches[2] [search/(.+)/(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$] => index.php?s=$matches[1]&feed=$matches[2] [search/(.+)/page/?([0-9]{1,})/?$] => index.php?s=$matches[1]&paged=$matches[2] [search/(.+)/?$] => index.php?s=$matches[1] [author/([^/]+)/feed/(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$] => index.php?author_name=$matches[1]&feed=$matches[2] [author/([^/]+)/(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$] => index.php?author_name=$matches[1]&feed=$matches[2] [author/([^/]+)/page/?([0-9]{1,})/?$] => index.php?author_name=$matches[1]&paged=$matches[2] [author/([^/]+)/?$] => index.php?author_name=$matches[1] [([0-9]{4})/([0-9]{1,2})/([0-9]{1,2})/feed/(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$] => index.php?year=$matches[1]&monthnum=$matches[2]&day=$matches[3]&feed=$matches[4] [([0-9]{4})/([0-9]{1,2})/([0-9]{1,2})/(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$] => index.php?year=$matches[1]&monthnum=$matches[2]&day=$matches[3]&feed=$matches[4] [([0-9]{4})/([0-9]{1,2})/([0-9]{1,2})/page/?([0-9]{1,})/?$] => index.php?year=$matches[1]&monthnum=$matches[2]&day=$matches[3]&paged=$matches[4] [([0-9]{4})/([0-9]{1,2})/([0-9]{1,2})/?$] => index.php?year=$matches[1]&monthnum=$matches[2]&day=$matches[3] [([0-9]{4})/([0-9]{1,2})/feed/(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$] => index.php?year=$matches[1]&monthnum=$matches[2]&feed=$matches[3] [([0-9]{4})/([0-9]{1,2})/(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$] => index.php?year=$matches[1]&monthnum=$matches[2]&feed=$matches[3] [([0-9]{4})/([0-9]{1,2})/page/?([0-9]{1,})/?$] => index.php?year=$matches[1]&monthnum=$matches[2]&paged=$matches[3] [([0-9]{4})/([0-9]{1,2})/?$] => index.php?year=$matches[1]&monthnum=$matches[2] [([0-9]{4})/feed/(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$] => index.php?year=$matches[1]&feed=$matches[2] [([0-9]{4})/(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$] => index.php?year=$matches[1]&feed=$matches[2] [([0-9]{4})/page/?([0-9]{1,})/?$] => index.php?year=$matches[1]&paged=$matches[2] [([0-9]{4})/?$] => index.php?year=$matches[1] [[0-9]{4}/[0-9]{1,2}/[0-9]{1,2}/[^/]+/attachment/([^/]+)/?$] => index.php?attachment=$matches[1] [[0-9]{4}/[0-9]{1,2}/[0-9]{1,2}/[^/]+/attachment/([^/]+)/trackback/?$] => index.php?attachment=$matches[1]&tb=1 [[0-9]{4}/[0-9]{1,2}/[0-9]{1,2}/[^/]+/attachment/([^/]+)/feed/(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$] => index.php?attachment=$matches[1]&feed=$matches[2] [[0-9]{4}/[0-9]{1,2}/[0-9]{1,2}/[^/]+/attachment/([^/]+)/(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$] => index.php?attachment=$matches[1]&feed=$matches[2] [[0-9]{4}/[0-9]{1,2}/[0-9]{1,2}/[^/]+/attachment/([^/]+)/comment-page-([0-9]{1,})/?$] => index.php?attachment=$matches[1]&cpage=$matches[2] [([0-9]{4})/([0-9]{1,2})/([0-9]{1,2})/([^/]+)/trackback/?$] => index.php?year=$matches[1]&monthnum=$matches[2]&day=$matches[3]&name=$matches[4]&tb=1 [([0-9]{4})/([0-9]{1,2})/([0-9]{1,2})/([^/]+)/feed/(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$] => index.php?year=$matches[1]&monthnum=$matches[2]&day=$matches[3]&name=$matches[4]&feed=$matches[5] [([0-9]{4})/([0-9]{1,2})/([0-9]{1,2})/([^/]+)/(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$] => index.php?year=$matches[1]&monthnum=$matches[2]&day=$matches[3]&name=$matches[4]&feed=$matches[5] [([0-9]{4})/([0-9]{1,2})/([0-9]{1,2})/([^/]+)/page/?([0-9]{1,})/?$] => index.php?year=$matches[1]&monthnum=$matches[2]&day=$matches[3]&name=$matches[4]&paged=$matches[5] [([0-9]{4})/([0-9]{1,2})/([0-9]{1,2})/([^/]+)/comment-page-([0-9]{1,})/?$] => index.php?year=$matches[1]&monthnum=$matches[2]&day=$matches[3]&name=$matches[4]&cpage=$matches[5] [([0-9]{4})/([0-9]{1,2})/([0-9]{1,2})/([^/]+)(/[0-9]+)?/?$] => index.php?year=$matches[1]&monthnum=$matches[2]&day=$matches[3]&name=$matches[4]&page=$matches[5] [[0-9]{4}/[0-9]{1,2}/[0-9]{1,2}/[^/]+/([^/]+)/?$] => index.php?attachment=$matches[1] [[0-9]{4}/[0-9]{1,2}/[0-9]{1,2}/[^/]+/([^/]+)/trackback/?$] => index.php?attachment=$matches[1]&tb=1 [[0-9]{4}/[0-9]{1,2}/[0-9]{1,2}/[^/]+/([^/]+)/feed/(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$] => index.php?attachment=$matches[1]&feed=$matches[2] [[0-9]{4}/[0-9]{1,2}/[0-9]{1,2}/[^/]+/([^/]+)/(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$] => index.php?attachment=$matches[1]&feed=$matches[2] [[0-9]{4}/[0-9]{1,2}/[0-9]{1,2}/[^/]+/([^/]+)/comment-page-([0-9]{1,})/?$] => index.php?attachment=$matches[1]&cpage=$matches[2] [([0-9]{4})/([0-9]{1,2})/([0-9]{1,2})/comment-page-([0-9]{1,})/?$] => index.php?year=$matches[1]&monthnum=$matches[2]&day=$matches[3]&cpage=$matches[4] [([0-9]{4})/([0-9]{1,2})/comment-page-([0-9]{1,})/?$] => index.php?year=$matches[1]&monthnum=$matches[2]&cpage=$matches[3] [([0-9]{4})/comment-page-([0-9]{1,})/?$] => index.php?year=$matches[1]&cpage=$matches[2] [.?.+?/attachment/([^/]+)/?$] => index.php?attachment=$matches[1] [.?.+?/attachment/([^/]+)/trackback/?$] => index.php?attachment=$matches[1]&tb=1 [.?.+?/attachment/([^/]+)/feed/(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$] => index.php?attachment=$matches[1]&feed=$matches[2] [.?.+?/attachment/([^/]+)/(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$] => index.php?attachment=$matches[1]&feed=$matches[2] [.?.+?/attachment/([^/]+)/comment-page-([0-9]{1,})/?$] => index.php?attachment=$matches[1]&cpage=$matches[2] [(.?.+?)/trackback/?$] => index.php?pagename=$matches[1]&tb=1 [(.?.+?)/feed/(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$] => index.php?pagename=$matches[1]&feed=$matches[2] [(.?.+?)/(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$] => index.php?pagename=$matches[1]&feed=$matches[2] [(.?.+?)/page/?([0-9]{1,})/?$] => index.php?pagename=$matches[1]&paged=$matches[2] [(.?.+?)/comment-page-([0-9]{1,})/?$] => index.php?pagename=$matches[1]&cpage=$matches[2] [(.?.+?)(/[0-9]+)?/?$] => index.php?pagename=$matches[1]&page=$matches[2] )

Generelle krav til all matinformasjon

Det gjelder generelle krav til merking av mat. I tillegg skal distribusjonsenheter og paller merkes med standardiserte etiketter (STAND005).

Generelle krav til all matinformasjon

Merkingen skal ikke være villedende og merkingen skal være på norsk, eller i stavemåten likt norsk. Det er virksomhetene som har ansvaret for å følge regelverket. Ferdigpakkede næringsmidler skal, med en del generelle og spesifikke unntak, merkes med:


1. Betegnelse
2. Ingrediensliste
3. Stoffer som kan fremkalle allergi eller intoleranse
4. Mengdeangivelse av ingredienser
5. Nettoinnhold
6. Holdbarhettsdato eller siste forbruksdato
7. Vilkår for oppbevaring og anvendelse
8. Navnet eller forretningsnavnet og adressen til den ansvarlige næringsmiddelvirksomhet
9. Bruksanvisning
10. Næringsdeklarasjon: Obligatorisk næringsdeklarasjon. Angivelse per 100 g eller 100 ml
11. Særskilte merkeregler for visse matvarer
12. Frivillige opplysninger

Etikettløsninger

Coverall etiketter
Coverall / Cover-Up etiketter

Gjenbruke emballasje ved å dekke over gammel informasjon.

Piggyback etiketter
Piggyback etiketter

Flerlagsetikett hvor den øverste etiketten kan tas av og festes på et nytt sted.

Duo-etiketter

Legg inn informasjon på opptil tre sider på en og samme etikett.

Avtagbare etiketter

For midlertidig merking av ulike produkter og emballasje.

Transparente etiketter (no label look/ clear on clear)

Se produktet gjennom etiketten og emballasjen.

Lukkeetiketter (reclosure)

Kan åpnes og lukkes gjentatte ganger uten at det etterlater limrester.

Etiketter med variabel informasjon

Påføring av unike navn, QR-koder, strekkoder eller serienummer.

logistikketiketter og transportetiketter
Nøytrale etiketter

StrongPoint lagerfører nøytrale logistikketiketter og transportetiketter i de fleste formater og utførelser.

Varseletiketter
Varseletiketter

StrongPoint lagerfører en rekke standardetiketter med varseltekst og symboler til både varehandel og industri.

Robuste selvklebende etiketter til bildekk
Dekketiketter

Bildekk må tåle røff håndtering. Det samme gjelder etikettmerkingen. StrongPoint har lang erfaring med å produsere robuste etiketter, som er…

RFID-etiketter

Intelligente etiketter med innebygget RFID-teknologi blir stadig viktigere for næringslivet. Etikettene er utviklet for å hjelpe bedriftene med å oppnå…

Siste nytt fra StrongPoint

Kontakt oss

Din registrering har blitt sendt til oss!

FORTSETTE