Array ( [blog/category/(.+?)/feed/(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$] => index.php?category_name=$matches[1]&feed=$matches[2] [blog/category/(.+?)/(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$] => index.php?category_name=$matches[1]&feed=$matches[2] [blog/category/(.+?)/page/?([0-9]{1,})/?$] => index.php?category_name=$matches[1]&paged=$matches[2] [blog/category/(.+?)/?$] => index.php?category_name=$matches[1] [blog/tag/([^/]+)/feed/(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$] => index.php?tag=$matches[1]&feed=$matches[2] [blog/tag/([^/]+)/(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$] => index.php?tag=$matches[1]&feed=$matches[2] [blog/tag/([^/]+)/page/?([0-9]{1,})/?$] => index.php?tag=$matches[1]&paged=$matches[2] [blog/tag/([^/]+)/?$] => index.php?tag=$matches[1] [blog/type/([^/]+)/feed/(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$] => index.php?post_format=$matches[1]&feed=$matches[2] [blog/type/([^/]+)/(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$] => index.php?post_format=$matches[1]&feed=$matches[2] [blog/type/([^/]+)/page/?([0-9]{1,})/?$] => index.php?post_format=$matches[1]&paged=$matches[2] [blog/type/([^/]+)/?$] => index.php?post_format=$matches[1] [robots\.txt$] => index.php?robots=1 [.*wp-(atom|rdf|rss|rss2|feed|commentsrss2)\.php$] => index.php?feed=old [.*wp-app\.php(/.*)?$] => index.php?error=403 [.*wp-register.php$] => index.php?register=true [feed/(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$] => index.php?&feed=$matches[1] [(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$] => index.php?&feed=$matches[1] [page/?([0-9]{1,})/?$] => index.php?&paged=$matches[1] [comment-page-([0-9]{1,})/?$] => index.php?&page_id=13391&cpage=$matches[1] [comments/feed/(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$] => index.php?&feed=$matches[1]&withcomments=1 [comments/(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$] => index.php?&feed=$matches[1]&withcomments=1 [search/(.+)/feed/(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$] => index.php?s=$matches[1]&feed=$matches[2] [search/(.+)/(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$] => index.php?s=$matches[1]&feed=$matches[2] [search/(.+)/page/?([0-9]{1,})/?$] => index.php?s=$matches[1]&paged=$matches[2] [search/(.+)/?$] => index.php?s=$matches[1] [author/([^/]+)/feed/(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$] => index.php?author_name=$matches[1]&feed=$matches[2] [author/([^/]+)/(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$] => index.php?author_name=$matches[1]&feed=$matches[2] [author/([^/]+)/page/?([0-9]{1,})/?$] => index.php?author_name=$matches[1]&paged=$matches[2] [author/([^/]+)/?$] => index.php?author_name=$matches[1] [([0-9]{4})/([0-9]{1,2})/([0-9]{1,2})/feed/(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$] => index.php?year=$matches[1]&monthnum=$matches[2]&day=$matches[3]&feed=$matches[4] [([0-9]{4})/([0-9]{1,2})/([0-9]{1,2})/(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$] => index.php?year=$matches[1]&monthnum=$matches[2]&day=$matches[3]&feed=$matches[4] [([0-9]{4})/([0-9]{1,2})/([0-9]{1,2})/page/?([0-9]{1,})/?$] => index.php?year=$matches[1]&monthnum=$matches[2]&day=$matches[3]&paged=$matches[4] [([0-9]{4})/([0-9]{1,2})/([0-9]{1,2})/?$] => index.php?year=$matches[1]&monthnum=$matches[2]&day=$matches[3] [([0-9]{4})/([0-9]{1,2})/feed/(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$] => index.php?year=$matches[1]&monthnum=$matches[2]&feed=$matches[3] [([0-9]{4})/([0-9]{1,2})/(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$] => index.php?year=$matches[1]&monthnum=$matches[2]&feed=$matches[3] [([0-9]{4})/([0-9]{1,2})/page/?([0-9]{1,})/?$] => index.php?year=$matches[1]&monthnum=$matches[2]&paged=$matches[3] [([0-9]{4})/([0-9]{1,2})/?$] => index.php?year=$matches[1]&monthnum=$matches[2] [([0-9]{4})/feed/(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$] => index.php?year=$matches[1]&feed=$matches[2] [([0-9]{4})/(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$] => index.php?year=$matches[1]&feed=$matches[2] [([0-9]{4})/page/?([0-9]{1,})/?$] => index.php?year=$matches[1]&paged=$matches[2] [([0-9]{4})/?$] => index.php?year=$matches[1] [[0-9]{4}/[0-9]{1,2}/[0-9]{1,2}/[^/]+/attachment/([^/]+)/?$] => index.php?attachment=$matches[1] [[0-9]{4}/[0-9]{1,2}/[0-9]{1,2}/[^/]+/attachment/([^/]+)/trackback/?$] => index.php?attachment=$matches[1]&tb=1 [[0-9]{4}/[0-9]{1,2}/[0-9]{1,2}/[^/]+/attachment/([^/]+)/feed/(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$] => index.php?attachment=$matches[1]&feed=$matches[2] [[0-9]{4}/[0-9]{1,2}/[0-9]{1,2}/[^/]+/attachment/([^/]+)/(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$] => index.php?attachment=$matches[1]&feed=$matches[2] [[0-9]{4}/[0-9]{1,2}/[0-9]{1,2}/[^/]+/attachment/([^/]+)/comment-page-([0-9]{1,})/?$] => index.php?attachment=$matches[1]&cpage=$matches[2] [([0-9]{4})/([0-9]{1,2})/([0-9]{1,2})/([^/]+)/trackback/?$] => index.php?year=$matches[1]&monthnum=$matches[2]&day=$matches[3]&name=$matches[4]&tb=1 [([0-9]{4})/([0-9]{1,2})/([0-9]{1,2})/([^/]+)/feed/(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$] => index.php?year=$matches[1]&monthnum=$matches[2]&day=$matches[3]&name=$matches[4]&feed=$matches[5] [([0-9]{4})/([0-9]{1,2})/([0-9]{1,2})/([^/]+)/(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$] => index.php?year=$matches[1]&monthnum=$matches[2]&day=$matches[3]&name=$matches[4]&feed=$matches[5] [([0-9]{4})/([0-9]{1,2})/([0-9]{1,2})/([^/]+)/page/?([0-9]{1,})/?$] => index.php?year=$matches[1]&monthnum=$matches[2]&day=$matches[3]&name=$matches[4]&paged=$matches[5] [([0-9]{4})/([0-9]{1,2})/([0-9]{1,2})/([^/]+)/comment-page-([0-9]{1,})/?$] => index.php?year=$matches[1]&monthnum=$matches[2]&day=$matches[3]&name=$matches[4]&cpage=$matches[5] [([0-9]{4})/([0-9]{1,2})/([0-9]{1,2})/([^/]+)(/[0-9]+)?/?$] => index.php?year=$matches[1]&monthnum=$matches[2]&day=$matches[3]&name=$matches[4]&page=$matches[5] [[0-9]{4}/[0-9]{1,2}/[0-9]{1,2}/[^/]+/([^/]+)/?$] => index.php?attachment=$matches[1] [[0-9]{4}/[0-9]{1,2}/[0-9]{1,2}/[^/]+/([^/]+)/trackback/?$] => index.php?attachment=$matches[1]&tb=1 [[0-9]{4}/[0-9]{1,2}/[0-9]{1,2}/[^/]+/([^/]+)/feed/(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$] => index.php?attachment=$matches[1]&feed=$matches[2] [[0-9]{4}/[0-9]{1,2}/[0-9]{1,2}/[^/]+/([^/]+)/(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$] => index.php?attachment=$matches[1]&feed=$matches[2] [[0-9]{4}/[0-9]{1,2}/[0-9]{1,2}/[^/]+/([^/]+)/comment-page-([0-9]{1,})/?$] => index.php?attachment=$matches[1]&cpage=$matches[2] [([0-9]{4})/([0-9]{1,2})/([0-9]{1,2})/comment-page-([0-9]{1,})/?$] => index.php?year=$matches[1]&monthnum=$matches[2]&day=$matches[3]&cpage=$matches[4] [([0-9]{4})/([0-9]{1,2})/comment-page-([0-9]{1,})/?$] => index.php?year=$matches[1]&monthnum=$matches[2]&cpage=$matches[3] [([0-9]{4})/comment-page-([0-9]{1,})/?$] => index.php?year=$matches[1]&cpage=$matches[2] [.?.+?/attachment/([^/]+)/?$] => index.php?attachment=$matches[1] [.?.+?/attachment/([^/]+)/trackback/?$] => index.php?attachment=$matches[1]&tb=1 [.?.+?/attachment/([^/]+)/feed/(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$] => index.php?attachment=$matches[1]&feed=$matches[2] [.?.+?/attachment/([^/]+)/(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$] => index.php?attachment=$matches[1]&feed=$matches[2] [.?.+?/attachment/([^/]+)/comment-page-([0-9]{1,})/?$] => index.php?attachment=$matches[1]&cpage=$matches[2] [(.?.+?)/trackback/?$] => index.php?pagename=$matches[1]&tb=1 [(.?.+?)/feed/(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$] => index.php?pagename=$matches[1]&feed=$matches[2] [(.?.+?)/(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$] => index.php?pagename=$matches[1]&feed=$matches[2] [(.?.+?)/page/?([0-9]{1,})/?$] => index.php?pagename=$matches[1]&paged=$matches[2] [(.?.+?)/comment-page-([0-9]{1,})/?$] => index.php?pagename=$matches[1]&cpage=$matches[2] [(.?.+?)(/[0-9]+)?/?$] => index.php?pagename=$matches[1]&page=$matches[2] )

Velg etiketter tilpasset ditt formål

Når du bestiller etiketter er det viktig å ta hensyn til hva de skal brukes til og tåle av påkjenninger som; sollys, varme, kjemikalier, vær og vind. Vi hjelper deg med å finne den riktige kombinasjon av etikettmateriale, lim og trykketeknikk tilpasset dine bruksområder.

Velg etiketter tilpasset ditt formål

Bransjetilpassede etikettløsninger

Vi produserer bransjetilpassede etikettløsninger som fungerer i praksis og fremhever varemerket ditt på en profesjonell måte – uavhengig av bransje.

Næringsmiddelindustri og dagligvarehandel

Skal etikettene være selgende er det viktig at de harmoniserer med emballasjen og produktet. Det er viktig å fange kundenes oppmerksomhet i kjøpsøyeblikket. En etikett med et eksklusivt utseende kan øke marginene på produktet betydelig. Vi har levert etiketter og oblater til dagligvarehandelen i over 30 år.

Industri

Det stilles spesielt strenge krav til merking av produkter i industrien. Etikettene må takle vanskelige overflater, ha lang holdbarhet og være lesbare under hele levetiden til produktet. I tillegg har man ofte behov for å legge inn variabel informasjon på etikettene.

Lager og logistikk

Vi lagerfører en rekke nøytrale etiketter for lager- og transportsektoren. Vi kan også tilpasse etikettene til din etikettskriver, slik at du selv kan printe på nødvendige fraktopplysninger.

Hygiene

For å tiltrekke seg kundenes oppmerksomhet produserer vi etiketter i eksklusive materialer. Hygieneindustrien har i alle år vært en foregangsbransje når det gjelder bruk av kreative etiketteringsløsninger for å øke salget.

Farmasi

Etikettene er som regel små og inneholder ofte mye informasjon. Det stilles strenge krav til både limtype og materialvalg når man skal merke farmasøytiske produkter som; legemidler, blodposer, laboratorieprøver etc. Med en av Norges mest moderne maskinparker står vi godt rustet til å møte bransjens spesifikke behov.

Siste nytt fra StrongPoint

Kontakt oss

Din registrering har blitt sendt til oss!

FORTSETTE