Butikkdata

StrongPoint øker lønnsomheten for detaljhandelen ved å effektivisere hverdagen for butikkene, og å gjøre handleopplevelsen enklere for forbrukerne.

Effektiviser butikkdriften med
butikkdata fra StrongPoint

StrongPoint vet hvordan en lønnsom butikk drives. Vi har den nødvendige butikkdatakompetansen som skal til for å løse problemer og utfordringer detaljistene står overfor i sin hverdag. StrongPoint vet hvordan butikkene kan redusere kostnadene, øke produktiviteten, forbedre sikkerheten som igjen gir en forbedret kjøpsopplevelse. Løsninger som CashGuard kontanthåndtering, Select&Collect (Vensafe), Click&Collect, selvbetjente kasser, elektroniske hylleetiketter og vår Retail suite programvare bidrar til å gjøre hverdagen enklere for detaljistene.

Egil Odland, IT-ansvarlig for Coop Hordaland

Skal vi være konkurransedyktige er det også viktig å ha en effektiv og lønnsom drift. På IT-siden har vi gjort omfattende investeringer. StrongPoint har vært en viktig støttespiller for å sikre oss en mest mulig optimal håndtering av både kontanter og høyverdiprodukter, i tillegg til elektronisk prismerking.

Les mer

Siste nytt fra StrongPoint