Økt kundetilfredshet med digital oppgavestyring fra Zebra Reflexis

juni 4, 2021

Dixons Carphone har som målsetning å tilby den beste handleopplevelse på tvers av sine salgskanaler. De benytter avansert teknologi, kombinert med god kundeservice og rådgivning.

Gamle systemer som ikke holdt mål

Dixons Carphone brukte en rekke ulike gamle systemer, som ikke tilfredsstilte dagens krav. «Vi foretok en grundig gjennomgang av selskapet og måten vi jobbet på. Da innså vi at systemene våre ikke holdt mål», sier Robin Philips, Utviklingssjefen i Dixons Carphone.

Samarbeidet mellom hovedkontor og butikk fungerte ikke så godt som det burde med de gamle systemene. Support-teamet hadde også problemer med å holde orden på supporthenvendelsene, noe som påvirket servicenivået og arbeidsdagen til de ansatte.

Fremtidsrettet teknologi

Valget falt på Zebra Reflexis etter en omfattende vurderingsprosess.

«Vi ønsker å vise frem ny og fremtidsrettet teknologi. Da må vi legge til rette for at de ansatte i butikken får nok tid sammen med kundene, og at de har best mulig kunnskap om produktene. Ved å ta i bruk Zebra Reflexis digital oppgavestyring, gir vi våre medarbeidere tilgang til nødvendig informasjon og gir dem ulike rapporteringsmuligheter, slik at vi forstår hva som faktisk skjer”, sier Robin Phillips, Utviklingssjef i Dixons Carphone, og legger til:

Hovedgrunnen for valget av Zebra Reflexis var samarbeidsviljen de viste. Vi hadde allerede tatt i bruk modulen «Reflexis Workforce Schedule», for å forbedre arbeidsplanene til de ansatte. Modulene «Task Manager», «Q-Walk», «Mobilitet» og «Reflexis Analyse», samt «Rapportering» gav oss ytterligere innsikt i hvordan oppgavene ble utført.

En felles plattform

Salgs- og butikkeffektiviteten har økt med 2-3% etter at Dixons Carphone tok i bruk Zebra Reflexis digital oppgavestyring, men det er bruken av et felles system som har gjort størst forskjell for selskapet:

«Økt innsikt gir oss bedre forutsetninger for å løse arbeidsoppgavene og å tilby god kundeservice i butikkene, samt å forenkle arbeidet for support-teamet. I tillegg reduserer vi kostnadene ved å bruke én felles plattform istedenfor mange forskjellige», sier Phillips.

Phillips uttaler også at dette har vært svært viktig for regionsjefene, som nå har full oversikt over de butikkene som trenger mest hjelp, basert på tilbakemeldingene fra Zebra Reflexis.

«Når vi sender ut oppgaver og sjekkrutiner til våre butikker, gir Zebra Reflexis oss tilbakemeldinger på hvilke butikker som har gjennomført det vi har bedt om. Dette er også synlig for regionsjefene, noe som gir dem bedre mulighet til å følge opp aktivitetene i butikkene», sier Phillips.

I tillegg ønsker også Utviklingssjefen i Dixons Carphone å trekke frem hvor viktig det har vært for dem å ta i bruk ny teknologi. Det er et signal ovenfor kundene, men det øker også eierskapet de ansatte føler ovenfor arbeidsplassen.

Zebra Reflexis hos Dixons:

• Zebra Reflexis blir brukt i alle Dixons sine butikker
• Gjør hverdagen enklere for support-teamet
• Øker effektiviteten og reduserer driftskostnadene
• Digital kommunikasjon mellom hovedkontor, region og butikk

Om Dixons Carphone

Dixons Carphone (morselskapet til Elkjøp Norden), ble etablert i 2014 etter fusjonen mellom Dixons Retail og Carphone Warehouse Group. I dag består Dixons Carphone av 14 ulike varemerker fordelt på 8 ulike land, og er markedsleder innenfor sin sektor.


Les mer om Reflexis Task Management her


For ytterligere informasjon om Reflexis Task Management, kontakt:

Lasse Bjørnerud
E-Commerce Sales Director StrongPoint Norway
Tlf.: +47 95 27 95 82
E-mail: lasse.bjornerud@strongpoint.com

Din registrering har blitt sendt til oss!

FORTSETTE