Gå videre til innholdet

Elektronisk prismerking gir butikken et løft

Publisert: 4. april 2017

Tidsbesparende – Frigjør personalet fra manuell håndtering av prissettingen og få bedre tid til kundeservice og andre mer viktige oppgaver i butikken.

SmartFlash – Etiketten kan aktiveres slik at den blinker grønt. Den kan benyttes både for kunder slik at de enkelt finner kampanjevarer, og for personalet når det er tid for å etterfylle varer.

Prisintegritet
– Rask og pålitelig oppdatering av prisene. Kampanjer og priser i butikken tilpasses aktuelt markedføringsmateriell. Å alltid ha samme pris i hylla som i kassa skaper tillit og lojalitet hos dine kunder, men gir også en bedre lønnsomhet.

Mer enn bare prismerking
– Pricer sin verdensledende teknologi hjelper butikken din med mye mer enn bare prismerking. Utvikle driften av din butikk med Pricer sine nye løsninger for; ordreplukk til netthandel, lokalisering og lagerhåndtering.