Pāriet uz saturu

Back-office optimizācija ar automatizētās skaidro naudas līdzekļu apstrādes palīdzību

Publicēts : 10. February 2016

Automatizētās skaidro naudas līdzekļu apstrādes tehnoloģija tika ieviesta 90 gados galvenokārt ar mērķi nodrošināt drošību. Mūsdienās šī tehnoloģija pilda daudz vairāk funkciju un uzdevumu, nekā naudas šķirošana un kontrole. Šodien automatizētās skaidro naudas līdzekļu apstrādes sistēmas optimizē gan laika izdevumus, gan arī personāla un back-office resursus uz iekšējiem procesiem. Sistēma ekonomē lielo tirdzniecības tīklu veikalu, hipermārketu, laiku un naudu, kam, kā likums, ir milzīgs skaits skaidro naudas līdzekļu kontroles procedūru. Šinī rakstā runa būs par to, kā novērst tipiskās back – office problēmas un uzlabot to procesus ar automatizētās skaidro naudas līdzekļu apstrādes tehnoloģijas palīdzību.

Naudas kustības ātruma izmaiņas – ātri un precīzi

Maiņas ieņēmumu skaitīšanas process, kur kasieris manuāli skaita ieņēmumus, var izrādīties neefektīvs veikalam ar lielu skaidro naudas līdzekļu apriti un to kontroles daudzajām procedūrām. Izmantojot automatizēto skaidro naudas līdzekļu apstrādes sistēmu, ieņēmumu skaitīšana ar rokām, ko veic kasieris, tiek izslēgta pilnībā, kam pateicoties laiks skaidro naudas līdzekļu skaitīšanai un kustībai būtiski samazinās ar 100% to skaita precizitāti.

Izmaksu samazināšana uz personālu

Kad nav nepieciešamība “atvērt” un “aizvērt” kasi katras maiņas sākumā un beigās, veikals ekonomē personāla laiku. Atkarībā no veikala izmēra un tipa, kā arī tā darba režīma, automatizētā skaidro naudas līdzekļu apstrādes sistēma par katru ieņēmumu skaitīšanas operāciju ekonomē 30 – 90 minūtes no kasiera darba laika dienā.

Vēl vairāk, automatizētā skaidro naudas līdzekļu apstrādes sistēma nodrošina papildus laika ekonomiju, kas nepieciešama personāla apmācībai par skaidro naudas līdzekļu uzskaiti un apiešanos ar to. Šāda pieeja būtiski samazina veikala izdevumus, no tā brīža, kad tirdzniecībā parādījusies liela personāla funkcionāla sadale un liela kadru plūsma.

Darbu sadale

Nefokusējoties uz skaidro naudas līdzekļu apstrādi, veikala personālam ir iespēja paaugstināt pircēju apkalpošanas līmeni, nokontrolēt preču izvietojumu un daudzumu plauktos, kārtību tirdzniecības zālē. Veikala menedžeri tagad var nebraukt uz back – office, bet palikt veikalā darbam ar personālu.

Skaidro naudas līdzekļu plūsmas samazināšana

Bieži gadās tā, ka kasierim nav maiņas nauda, visbiežāk monētu, kad pircējs maksā ar lielām naudas banknotēm. Šādā situācijā automatizētā skaidro naudas līdzekļu apstrādes sistēma veic monētu līmeņa uzskaiti un optimizāciju. Kā arī sistēma nosūta kasierim ziņu par noteikta monētu nomināla un naudas banknošu nomināla zemu atlikumu. Sistēma apstrādā gan banknotes, gan arī monētas, tādēļ visu naudu var izmantot nākamajā maiņā. Veikala darba dienas beigās, kad visi skaidrie naudas līdzekļi automātiski apstrādāti, kasieris ātri datus par dienas ieņēmumiem nosūta uz back – office.

Precīza viltoto banknošu identifikācija

Vizuāli apskatot naudas banknoti, kasieris ne vienmēr var atšķirt īsto banknoti no viltotās, rūpīga katras banknotes pārbaude kasierim aizņems daudz laika un negatīvi ietekmēs pircēju attieksmi pret veikalu, tādēļ automatizētā skaidro naudas līdzekļu apstrādes sistēma pilnībā atrisina šo problēmu. Sistēma automātiski identificē banknotes īstumu un nepieņem viltotas banknotes.

Naudas kontroles pamats – pareiza apiešanās ar to

Visbūtiskākā un neapstrīdamākā automātiskās skaidro naudas līdzekļu apstrādes sistēmas priekšrocība – tā ir 100% kontrole un precizitāte naudas apstrādes procesā. Jebkurā laika brīdī Jūs precīzi zināsiet, cik Jums daudz ir skaidro naudas līdzekļu, kādā kustības etapā tie atrodas, kurš no personāla ir atbildīgs par to utt. Iepriekšējās problēmas ar kļūdām summās, zādzībām, naudas kustību utt. tagad pilnībā ir izslēgtas. Automātiskā skaidro naudas līdzekļu apstrāde nodrošina totālu kontroli pār naudas kustību bez kļūdām un krāpšanām no personāla puses.

Mēs sakām “nē” ieņēmumu skaitīšanai ar rokām

Vai Jūs esat aizdomājies kaut reizi, cik daudz laika kasieris katru dienu tērē uz ieņēmumu skaitīšanu un pārskaitīšanu? Katras maiņas beigās kasierim ir jāsagatavo naudas ieņēmumu to nodošanai, t.i., jāsaskaita skaidros naudas līdzekļus, jāsaliek tos pa banknotēm, metāliskās monētas pēc vērtības, noskaitīt maiņas naudas summu, novērst ieņēmumu pārpalikumus, veikt saskaitīšanu, sagatavot naudu nodošanai uz galveno veikala biroju.

Katram veikalam eksistē savas ieņēmumu skaitīšanas procedūras, kam bieži ir kļūdaini aprēķini un kļūdas

Ar automatizēto naudas apstrādi Jūs vienmēr būsiet 100% pārliecināti par precizitāti un uzskaites ticamību. Bet no personāla tiek noņemta atbildība par tālāko skaidro naudas līdzekļu apstrādi.

Sāciet vadīt, nevis skaitīt

Automatizētā naudas apstrāde šodien ļauj atiet no skaidro naudas līdzekļu bezgalīgām skaitīšanām un pārskatīšanām, bet sākt tos vadīt. Sistēma māk pieņemt, identificēt nominālu un banknošu īstumu, kārtot, skaitīt un sadalīt skaidros naudas līdzekļus. Kā arī operatīvi nodot precīzus datus uz back – office, nodrošināt 100% naudas aizsardzību, transportējot to uz veikala galveno biroju/banku. Turklāt kasieri pilnībā tiek atbrīvoti no skaidro naudas līdzekļu skaitīšanas un pārskaitīšanas darba maiņas sākumā un beigās. Kā arī ne mazāk svarīga šādas automatizētās skaidro naudas līdzekļu apstrādes sistēmas priekšrocība ir pilna drošības garantija gan veikala personālam, gan skaidrās naudas līdzekļiem.