Sisu juurde

Cash&Carry võttis kasutusele kaasaegse ärijuhtimissüsteemi

Avaldatud: 13. november 2015

Ettevõtte kasvades ja laienedes teistesse riikidesse muutus järjest keerulisemaks senise tarkvarasüsteemi kasutamine ning haldamine. Lisaks sellele ei olnud eelnevalt kasutatavat süsteemi võimalik kohandada töötamiseks euroga. Suurt rolli StrongPointi valimisel oma parnteriks projekti juurutamisel ja arendamisel, mängis asjaolu, et ettevõte pakub samuti nagu Sanitex oma teenuseid üle kogu Baltikumi.

PROMO Cash&Carry  kett sisaldab kauplusladusid, kus tooteid müüakse kastidena või suuremates kogustes, kuid hoitakse lao asemel müügisaalis. Keti sihtgrupiks ei ole igapäevatarbijad, vaid pigem jaekaupmehed, väikeettevõtted, restoranid, kontorid, koolid ja muud sarnased asutused. Müük toimub hulgimüügi põhimõttel, mis tähendab, et tooteid üldjuhul ei müüda tükikaupa vaid suuremates kogustes.

Sanitex otsis lahendust, mis vastaks justnimelt “Cash&Carry” vajadustele ning mis võimaldaks süsteemi kohandada vastavalt ettevõtte protsessidele.“Cash&Carry” tehingud erinevad tavalisest jaemüügist mitmete asjaolude tõttu – näiteks kohene arvete töötlemine on kohustuslik, hinnakirjadele kehtivad kõrgemad nõuded, erinevad ekspordidokumentide iseärasused ning kaupade valik eeltellimustega.

Müügi –ja laohaldussüsteemina juurutati vastavalt ettevõtte vajadustele LS Nav müügimoodul, mis baseerub Microsoft Dynamics NAV platvormil. Viies funktsionaalsusesse sisse mõningad muudatused, oli see võimalik muuta vastavaks Sanitexi nõuetele, arendamata seejuures välja täiesti uut süsteemi. Juurutatud süsteem Läti kauplustes on varustatud kogu nõutava riistvaraga, sisaldades NCR kassaterminale, DIGI kaalusid ning samuti hooldusteenust.

Tööprotsessi aitas kiirendada asjaolu, et StrongPoint pakub oma teenuseid üle kogu Baltikumi, mistõttu suudeti pakkuda riistvara ettevalmistust ning koolitusi kohalike spetsialistide poolt, vastavalt Läti turu eripäradele. Projekti on plaanis laiendada ning ühtlustada süsteem ka kõigis teistes Baltikumi PROMO Cash&Carry kauplustes.

Sanitex võttis kasutusele täiendatud ärijuhtimissüsteemi, mis võimaldab efektiivsemat kontrolli müükide ja laooperatsioonide üle erinevaes riikides. Tänu projektile võeti kasutusele ka LS Retaili hinnasiltide süsteem, mis aitab vähendada kaupluse töötajate poolt tehtavaid vigasid.

Sanitexi jaoks oli oluline, et süsteem oleks integreeritav makseterminalidega.

Lisaks võimaldab Microsoft Dynamics NAV 6 versiooni kasutamine Eestis ja Leedus suhelda teiste raamatupidamis-, kliendihaldus –ja muude kolmandate süsteemidega läbi veebiteenuse. See aitas kokku hoida ajakulu, mis oleks kulunud uute funktsionaalsuste installeerimisele ning võimaldas jagada tööülesandeid Sanitexi IT osakonna ja StrongPointi spetsialistide vahel.

LS Nav ja Microsoft Dynamics NAV võimaldab ettevõttel hallata jaemüügi tehinguid ning saada ja töödelda müügiandmeid nii Leedust kui Lätist, kasutades selleks ühte süsteemi. Samuti võimaldab see efektiivsemat laienemist Eestisse, kuna baseerub ühtsel ärijuhtimise platvormil.

LS Nav funktsionaalsus ning selle täiendused võimaldavad Sanitexi ketil efektiivselt järgida mitmeastmelise hinnakujunduse põhimõtteid. PROMO Cash&Carry kauplustes on võimalik sooritada ostusid ainult kliendikaardiga. Igal kliendil on oma ID, mida kasutatakse identifitseerimiseks ning vastavalt sellele rakendataks kliendipõhiselt erinevaid allahindluseid ja eripakkumisi. ERP süsteem võimaldab kontrollida klientide andmeid muudes süsteemides, saada infot krediidi ja püsiklientide andmete kohta kiiresti teistest Sanitexi tütarettevõtetest – ning seda otse kassast